KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o kontrolách na místě v rámci včelařských opatření – technická pomoc, vzdělávání – dle NV č. 197/2005 Sb., ve znění NV č. 237/2016 Sb.

07/09/16
Kateřina Patočková

Počátkem včelařského roku 2016/2017 budou probíhat kontroly

Informace o kontrolách na místě v rámci včelařských opatření – technická pomoc, vzdělávání – dle NV č. 197/2005 Sb., ve znění NV č. 237/2016 Sb.

V Praze dne 31. srpna 2016 – Počínaje včelařským rokem 2016/2017 budou probíhat kontroly vzdělávacích akcí formou účasti kontrolních pracovníků SZIF přímo v době jejich konání.

Všichni pořadatelé vzdělávacích akcí pro chovatele včel budou mít povinnost zasílat plány vzdělávacích akcí v elektronické podobě ČSV prostřednictvím systému CIS, případně na e-mailovou  adresu info@souvnasavrky.cz ve dvouměsíčním předstihu počínaje zářím 2016 a konče květnem 2017 pro včelařský rok 2016/2017.

Dodržování výše uvedené povinnosti bude podrobeno kontrolnímu dohledu SZIF.

Formuláře „Plán provádění vzdělávacích akcí pro OO a ZO ČSV“ ZDE a „Plán provádění vzdělávacích akcí pro samostatné subjekty“ naleznete ZDE.

 

Ing. Michal Barbuš, v. r.
vedoucí
Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství