KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR začaly hodnotit nabídky podané v lesnických tendrech 2017+

30/09/16
Kateřina Patočková

Státní podnik Lesy České republiky začal 19. září hodnotit v rámci lesnických tendrů 313 nabídek podaných 36 společnostmi.

Lesy ČR začaly hodnotit nabídky podané v lesnických tendrech 2017+

20.9.2016 – Státní podnik Lesy České republiky začal 19. září hodnotit v rámci lesnických tendrů 313 nabídek podaných 36 společnostmi. Ve 48 zakázkách uzavíraných na pět let se soutěží o 3,4 miliardy korun bez DPH. Budoucí smluvní partneři státního podniku by měli začít plnit smluvní podmínky 1. ledna 2017.

Nabídky 19. září veřejně otevřely a přečetly čtyři komise. Soutěže se zúčastnilo 36 uchazečů, přičemž 13 z nich je prozatím hodnoceno na prvním místě s nejvyšší cenovou nabídkou příznivou pro Lesy ČR. „Hodnotící proces je na začátku a nelze mluvit o finálních výsledcích,“ řekl generální ředitel podniku Daniel Szórád. „V zájmu transparentnosti budeme uzavírat smlouvy výhradně s uchazeči na prvních místech. Předpokládám, že výsledky veřejně oznámíme koncem listopadu,“ dodal. V tomto termínu podnik plánuje uzavřít také smlouvy s obchodními partnery s tím, že řadu smluvních územních jednotek, o které se soutěžilo, bude podle prvních výsledků tendru pravděpodobně obhospodařovat jiný smluvní partner než dosud. Pokud ovšem uspěje při hodnocení nabídek i po formální stránce.

Pětileté zakázky jsou rozděleny na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví, dále jen těžební činnosti s prodejem dříví a pouze pěstební činnosti. „Navýšili jsme počet soutěžních jednotek z původních 26 na 48, což je nárůst o 85 procent. Smluvní územní jednotky v některých případech dělíme na dílčí zakázky. Dáváme tak prostor i malým a středním firmám, což souvisí s podporou zaměstnanosti v regionech,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Smlouvy na komplexní činnosti za 2,8 miliard korun jsou připraveny pro 28 smluvních územních jednotek. Nabídky předložilo 26 společností. Smlouvy na těžební činnosti s prodejem dříví mají hodnotu 165 milionů korun a budou aktuální pro šest územních jednotek. Nabídky podalo 18 firem. U 14 dalších se zakázky za 430 milionů korun týkají pěstebních činností. O pěstební zakázky se uchází 23 firem. „Hodnoticím kritériem soutěže je nabídková cena,“ dodal generální ředitel Szórád. Informace o nabídkách budou dnes zveřejněny na www.lesycr.cz.

SHRNUTÍ

    Soutěží se o 3,4 miliardy korun ve 48 zakázkách
    36 společností podalo celkem 313 nabídek
    Na jednu smluvní územní jednotku bylo průměrně podáno 6,5 nabídky
    13 uchazečů je prozatím hodnoceno na prvním místě s nejvyšší cenovou nabídkou

V Hradci Králové 20. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
    Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »