KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Letošní počasí zatím lesníkům přeje při boji s kůrovcem i při zalesňování

16/09/16
Ing. Eva Chromečková

8.9.2016 – Ve srovnání s loňským rokem nebylo počasí letošního léta extrémní. Střídání horkých a deštivých dnů lesům prospělo

 

Letošní počasí zatím lesníkům přeje při boji s kůrovcem i při zalesňování

8.9.2016 – Ve srovnání s loňským rokem nebylo počasí letošního léta extrémní. Střídání horkých a deštivých dnů lesům prospělo. Stromy tak netrpěly výrazným nedostatkem vláhy, a to ani na severní Moravě, kde loni chyběla voda nejvíce a oslabené dřeviny masivně napadala houba václavka a kůrovec. I když boj s kůrovcem nekončí, situace je zvládnutelná. Díky počasí se daří také zalesňování.

Lesy ČR byly na střet s kůrovcem, který likviduje zejména smrkové porosty, připravené. Lesníci od jara instalovali 340 tisíc lapáků a 41 tisíc lapačů. Lesy ČR dosud investovaly do letošních obranných opatření proti kůrovci 90,4 miliony korun. „Díky počasí se místo loňských tří generací kůrovce letos namnožily jen dvě, takže se dá situace zvládnout, napadené stromy včas vyhledat a z lesa odvézt. Pokračovat budeme i v zimě,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Letos byly ve státních lesích od ledna do srpna vytěženy 1,2 miliony m3 dříví napadeného kůrovcem. Loni to bylo za stejné období 330 tisíc m3 a v roce 2014 pak 305 tisíc m3.

Na počasí závisí také úspěch v zalesňování. Více než v minulosti se nyní vysazují listnáče, tedy duby, javory, lípy, habry, topoly a na suchých a chudých stanovištích borovice. Uplatní se i zdomácnělé dřeviny jako například douglaska. Počasí letos lesníkům přeje. „Po deštivějším létě mají svrchní vrstvy lesní půdy vyšší vlhkost než loni. Proto nedochází k plošným úhynům lesních dřevin vysazených na jaře,“ pokračoval Daniel Szórád. Ročně se ve státních lesích zalesňuje osm až devět tisíc hektarů, na podzim se obvykle vysazují sazenice na 1000 až 1500 hektarech. V roce 2015 se ve státních lesích vysadilo na 11 700 hektarech 53 milionů sazenic – investice za 660 milionů korun. Kvůli suchu uhynulo 20 až 30 procent sazenic, záleželo na lokalitě. „Letos zalesníme 8,6 tisíc hektarů, a to 51 miliony sazenicemi,“ vysvětlil generální ředitel Szórád.

Do roku 2012 se státní lesy zalesňovaly až 60 miliony sazenic, dnes je jich o deset milionů méně. Souvisí to se zvýšením přirozené obnovy lesa a také se snížením rozlohy státních lesů v souvislosti s církevními restitucemi. Od ledna 2013 vydaly Lesy ČR církvím a náboženským společnostem 116 853 hektarů lesních pozemků.

V Hradci Králové 8. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
    Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Agrární komora České republiky