KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina Jihomoravského kraje ve Znojmě na 12. ročníku školní soutěže v orbě

03/10/16
Ing. Eva Chromečková

Čtvrtek 6. 10. 2016, pozemky v Příměticích, Znojmo

 

    

Prezentace, ochutnávka a prodej vítězných výrobků potravinářských soutěží

Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

12. ročník Školní soutěže v orbě, pozemky Přímětice, Znojmo

6. 10. 2016

 

Střední odborná škola, Dvořákova 19, Znojmo, příspěvková organizace připravuje mimo jiné svoje žáky na práci v zemědělství a právě orba je jednou z dovedností, ve které se tito žáci mohou mezi sebou měřit.

Porovnávat svoje dovednosti ve zpracování půdy mezi sebou budou vybraní žáci naší školy a partnerských škol oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů. Pravidelně se soutěže zúčastňují hosté ze SOŠ Třebíč a LFS Obersiebenbrunn. Loňské soutěže se poprvé zúčastnila také SOŠ z Vyškova a letošní ročník by mohl být obohacen o nové soutěžící z dalších škol Jihomoravského kraje.

Soutěžící musí nejdříve na vylosované parcele dvouradličnými pluhy vyorat tzv. rozpich, který následujícími jízdami zaořou a vytvoří sklad. Poté následuje doorávka soutěžní parcely. Na vše dohlíží komise rozhodčích složená z vyučujících pořádající školy a odborníků z praxe. Ti mají za úkol zhodnotit provedení rozpichu, skladu a celkové provedení orby a na základě udělených bodů vyberou nejlepší.

Akce, přístupná veřejnosti, proběhne 6. října 2016 na pozemku v Příměticích naproti bývalému školnímu statku. Soutěž bude zahájena v 9:00 hod. a ve 13:30 by mohli být známi nejlepší oráči.

Již tradičně program doplní vystavení a předvedení zemědělské techniky prodejců a zemědělských podniků nejen z našeho regionu. Pro návštěvníky soutěže bude připravena také prezentace, ochutnávka a prodej úspěšných výrobků v soutěži Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016.V našem žlutém stánku můžete ochutnat to nejlepší z jižní Moravy: Špek Hakalíka od výrobce Miroslava Hakaly z Lanžhota, Moravskou pečínku od firmy PATRIA Kobylí a.s., z mléčných výrobků představíme Čerstvý sýr letní směs paní Lenky Klíčové ze Znojma, Dýňový olej lisovaný zastudena pana Radka Bartoše z Lanžhota a skvělý vinný mošt Pálava paní Magdalény Válkové.