KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Boj s narůstající rezistencí vůči antibiotikům se stává celosvětovou zdravotnickou prioritou

18/11/16
Kateřina Patočková

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO)ú, Státní zdravotním ústavem (SZÚ) a Českou lékárnickou komorou (ČLnK) upozorňuje u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik

Boj s narůstající rezistencí vůči antibiotikům se stává celosvětovou zdravotnickou prioritou

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO), Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Českou lékárnickou komorou (ČLnK) upozorňuje u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.

Evropský antibiotický den je iniciativa v oblasti zdraví koordinovaná Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jejímž úkolem je poskytnout odbornou, technickou a politickou podporu na zajištění národních kampaní k zodpovědnému používání antibiotik. Evropský antibiotický den je organizován s podporou Světové zdravotnické organizace a je partnerským projektem Světového antibiotického týdne probíhajícího ve dnech 14. – 20. listopadu 2016.

Antibiotická rezistence se stává v současné době i politickým tématem. Na valném zasedání OSN v září letošního roku byla přijata rezoluce upozorňující na nebezpečí narůstající antibiotické rezistence. „Je odhadováno, že pokud bude rezistence narůstat stejným tempem jako dosud, bude v roce 2050 neléčitelná infekce vyvolaná multirezistentním mikrobem nejčastější příčinou úmrtí,“ říká Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

Dle údajů ECDC je narůstající výskyt rezistentních bakterií typu Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae, které patří k nejčastějším původcům nemocničních infekcí v Evropě, velmi znepokojující. „Také u nás se již u pacientů objevily bakterie, které byly rezistentní i vůči antibiotikům, jež jsou rezervována pro léčbu infekcí vyvolaných mikroby, na které běžně používaná antibiotika nezabírají,“ dodává Jaroslav Hrabák, manažer Biomedicínského centra.

„Lékárníci jakožto odborníci na léky jsou si vědomi rizik, která při nesprávném užívání antibiotik mohou dopadnout na celou společnost a na naše budoucí generace. Proto se k Evropskému antibiotickému dni připojujeme již sedmým rokem a tuto osvětovou akci jsme prodloužili na celý Antibiotický týden v prostředí lékáren; pacientům poskytujeme odborné poradenství a materiály o správném užívání antibiotik. Počet lékáren, které se do osvěty zapojují, se každoročně zvyšuje – v letošním roce jich bude téměř 700. Úzce spolupracujeme také se studenty farmaceutických fakult, kteří s námi během Antibiotického týdne provádějí již od prvního ročníku dotazníková šetření mezi pacienty o jejich povědomí o antibioticích. Pracujeme s výsledky dotazníků zaměřených na dospělé i dětské pacienty a data využíváme pro přípravu vzdělávacích materiálů v dalších ročnících. Jen v loňském roce se studentům a lékárníkům podařilo vyzpovídat více než 2000 pacientů," popisuje zapojení lékárníků do kampaně Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Boj s antibiotickou rezistencí se ovšem netýká pouze oblasti zdravotnictví, ale zasahuje i do používání antibiotik v zemědělství. “Ministerstvo zemědělství si uvědomuje svůj díl odpovědnosti s ohledem na potřebu omezování šíření rezistence k antimikrobním látkám a realizuje řadu konkrétních opatření k odpovědnému používání antimikrobik, včetně přípravných kroků k vypracování nového národního akčního plánu k tlumení rezistence, jehož schválení se předpokládá v roce 2017,” zdůraznil náměstek ministra zemědělství Jiří Šír a dodal: „Je potřeba soustředit se na neustálé zlepšování zdraví stád a zkvalitňování podmínek chovu zvířat, které povede ke snížení potřeby a tím i používání antibiotik ve veterinární oblasti a ke zkvalitnění tuzemské produkce potravin.“

„Letošní akce Evropského antibiotického dne jsou zaměřeny na posílení zodpovědnosti předepisujících lékařů, pacientů a laické veřejnosti za správné používání antibiotik tak, aby byla tato léčiva používána pouze v situacích, kdy jsou pro léčbu nezbytná. Jak ukázal poslední průzkum veřejnosti Eurobarometr zveřejněný 18. června 2016, třetina Čechů se domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce, ovšem v porovnání s předchozími průzkumy je zřejmé, že povědomí o správném používání antibiotik se stále zlepšuje,“ shrnula Helena Žemličková.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Aktuality z regionu