KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Export do třetích zemí je pro ČR nutností

09/11/16
Kateřina Patočková

Navozování a prohlubování obchodních styků se zeměmi jako je Čína či země arabského světa, i úprava obchodních vztahů s Ruskem se za současného přetlaku mléka a masa na evropském trhu stávají pro další fungování českého zemědělsko-potravinářského sektoru takřka životní nutností

Export do třetích zemí je pro ČR nutností

Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR se znepokojením sledují kauzu kolem nepřijetí ministra zemědělství Mariána Jurečky čínskými ministry zemědělství a vodního hospodářství. Navazování a prohlubování obchodních styků se zeměmi jako je Čína či země arabského světa, i úprava obchodních vztahů s Ruskem se za současného enormního přetlaku mléka a masa na evropském trhu stávají pro další fungování českého zemědělsko-potravinářského sektoru takřka životní nutností.

Pevně doufáme, že osobní aktivity pana ministra Jurečky nezavdají další příčiny k přerušení velmi obtížně navazovaných obchodních styků s dalšími zeměmi a samozřejmě i s Čínou. Je potřeba si uvědomit, že čínský, arabský, ale i ruský trh jsou trhy velmi obtížně přístupné, na kterých je potřeba důkladná znalost místního prostředí, přímý kontakt v příslušné zemi i řada veterinárních či rostlinolékařských certifikátů, jejichž získání podle místních pravidel může trvat i několik let. A v době současného enormního zájmu o trhy ve třetích zemích je každé zaváhání, či politická nekorektnost ve vzájemných vztazích potrestána zabráněním přístupu na trh nebo minimálně zkomplikováním a prodloužením celého jednání, což se nyní může stát například s ohledem na certifikaci českého vepřového masa pro čínský trh.  A je více než zřejmé, že každé uvolněné místo na trhu je velmi rychle obsazeno, a to především producenty se zemí bývalé EU-15 v drtivé většině s podporou jejich vlád, pro něž je prosperita národních ekonomik rozhodujícím kritériem.

To se jasně ukazuje na případu Ruska, kdy soustavným odmítáním ukončení ruských sankcí ze strany českého ministerstva zemědělství, potažmo ministra zemědělství ČR jsou patrně již definitivně přerušeny veškeré obchodní vazby například v sektoru mléka a mléčných výrobků a zároveň zmařeny desetimiliónové investice, které byly ze strany ČR v Rusku učiněny za účelem propagace těchto komodit. Toho ovšem využívají především producenti mléka a mléčných výrobků například z Francie nebo Itálie a na ruském trhu pomalu posilují své přímé aktivity, které jim po eventuálním ukončení embarga samozřejmě pomohou získat daleko lepší postavení i větší podíl na trhu.

Zdálo se, že se i s Čínou postupně začíná rozvíjet obchod s mléčnými výrobky, masem a masnými výrobky, ale i potravinářskými a zemědělskými technologiemi, nicméně jako PK ČR a AK ČR máme již nyní v tuto chvíli od českých producentů signály, že čínská strana váhá s konečným podpisem kontraktů na dodávky demineralizované syrovátky a sušeného mléka, které byly vyjednány v průběhu návštěvy prezidenta Miloše Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky v Číně a byly již těsně před uzavřením. Nezbývá než věřit, že ministr Jurečka  i ministr Herman upřednostní zájmy českého zemědělského a potravinářského sektoru před svými osobními ambicemi a zviditelňováním a ČR bude moci bez dalších politických překážek exportovat i do zemí, které nepatří k oblíbeným těchto pánů ministrů.

Více informací:
Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz

zdroj: Agrární komora České republiky »