KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?

08/11/16
Ing. Eva Chromečková

čtvrtek 10. 11. 2016, konference, Aula Mendelovy univerzity v Brně

 

Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?

10. listopadu 2016, Aula Mendelovy univerzity v Brně

Konference je připravovaná v úzké spolupráci Akademie věd, Agrární komory České republiky a Státního pozemkového úřadu. Navazuje na pracovní semináře věnované suchu a změně klimatu, které se uskutečnily v minulém i v letošním roce. Cílem konference je v jednom okamžiku a na jednom místě propojit ve věcném dialogu nejkompetentnější zástupce akademické obce, veřejné správy a soukromých firem.
Pouze vyslovení současných poznatků z vědeckého pohledu na straně jedné a zkušeností z reálného provozu každodenního života v přírodě dá společnosti šanci na další hospodářské soužití s přírodou. Na to je nutné se připravit, nečekat až dojde ke kolapsu mezi přírodou a hospodářem – člověkem!
Identifikováním klíčových problémů a prezentací příkladů úspěšných opatření přispěje konference k formování reálných adaptačních strategií na úrovni firem, samospráv i celé České republiky.

Program konference ke stažení zde