KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Smlouvy u lesnických zakázek 2017+ se chýlí k podpisu

16/11/16
Kateřina Patočková

14.11.2016 – Smlouvy u lesnických tendrů 2017+ mohou Lesy ČR s vítěznými uchazeči podepsat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřil dokumentaci a postup Lesů ČR a nezjistil spáchání žádného správního deliktu.

Smlouvy u lesnických zakázek 2017+ se chýlí k podpisu

14.11.2016 – Smlouvy u lesnických tendrů 2017+ mohou Lesy ČR s vítěznými uchazeči podepsat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřil dokumentaci a postup Lesů ČR a nezjistil spáchání žádného správního deliktu. Proto 11. listopadu 2016 zrušil předběžná opatření a zastavil správní řízení. Většina smluv by mohla být podepsána do konce listopadu.

ÚOHS se od září zabýval dvěma zakázkami – “Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – rok 2017+“ a “Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni – rok 2017+“. V pátek 11. listopadu vydal rozhodnutí. Lesy ČR podle něj nespáchaly žádný správní delikt a mohou tak s vítěznými uchazeči uzavřít smlouvy na lesnické tendry prováděné od ledna 2017. „Ačkoliv jsme rozhodnutí antimonopolního úřadu o zrušení předběžných opatření a zastavení správního řízení ve věci lesnických tendrů očekávali, s povděkem kvitujeme pružný postup úřadu v této věci. Můžeme tak dokončit veřejné soutěže během několika následujících dní,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Podnik dnes odešle vítězným uchazečům výzvy k podpisu smlouvy, s výjimkou pěti komplexních zakázek, u nichž ještě neuplynula lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru. „Předpokládáme, že většinu smluv uzavřeme do konce listopadu,“ dodal Szórád. První smlouvy na pěstební činnost byly uzavřeny už minulý týden.

Celý tendr se týkal 48 zakázek uzavíraných na pět let a soutěžilo se o 3,4 miliardy korun bez DPH.

V Hradci Králové 14. listopadu 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »

Zařazeno v Lesnictví