KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF přijímá žádosti na kompenzaci jarních mrazů na ovocných kulturách

30/11/16
Kateřina Patočková

Od dneška mohou ovocnáři, kterým loňské jarní mrazy způsobily škody na ovocných kulturách, podávat na žádosti na dotace, které jim budou tyto škody kompenzovat

SZIF přijímá žádosti na kompenzaci jarních mrazů na ovocných kulturách

Praha 28. listopadu 2016 – Ode dneška mohou ovocnáři, kterým loňské jarní mrazy způsobily škody na ovocných kulturách, podávat žádosti na dotace, které jim budou tyto škody kompenzovat. Žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Za mrazy v dubnu 2016 bude mezi pěstitele, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili více než 50 procent obvyklých tržeb v porovnání s průměrem posledních tří let, rozděleno 133 milionů korun.

Nízké teploty v dubnu 2016 ovocnáře potrápily. Jarní mrazy totiž dokážou na úrodě ovoce způsobit obrovské škody, navíc se ovocnáři s výjimkou pěstitelů jahod nemohou pojistit proti mrazům. Ke zmírnění škod byl v rámci národních dotací vyhlášen dotační program M1. Ten je zaměřen na podporu pěstitelů – ovocnářů, u kterých došlo k více jak 50% poklesu tržeb oproti průměrným tržbám předchozích tří let nebo na základě tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí.

Finanční podporu mohou žadatelé získat díky dvěma podprogramům, a to M.1.1., který je určen pro „letní ovoce“ (broskve, meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz červený, bílý, černý, jahody) a dále M.1.2. „jablka a hrušky“. Celkem je na oba podprogramy vyčleněno 133 milionů korun.
Žadatelé, kteří měli škody vyšší než 50 %, maximálně však 75 %, dostanou odškodné ve výši 15 % svých obvyklých nákladů. Ovocnáři, kteří měli škody vyšší než 75 %, získají odškodné až čtvrtinu svých nákladů.

Od 28. listopadu do 9. prosince 2016 SZIF přijímá žádostí o dotaci v podprogramu M.1.1., tedy na letní druhy ovoce. Žádosti se podávají v tištěné podobě na Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací najdou žadatelé na webových stránkách SZIF www.szif.cz/cs/rizika nebo Ministerstva zemědělství www.eagri.cz. Spolu se Zásadami jsou zde uveřejněny také modelové příklady výpočtu dotace, na kterých si žadatelé mohou prakticky vyzkoušet stanovený postup prokazování škody a navazující výpočet požadavku na dotaci.

Konečná výše a sazby podpor budou pro jednotlivé podprogramy upraveny podle celkového počtu přijatých žádostí.

Žádosti na podprogram M.1.2. se budou přijímat od 3. do 13. dubna 2017, v návaznosti na termín ukončení prodeje ovoce ze sklizně roku 2016.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství