KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet nejrozšířenější zemědělskou dotaci

02/11/16
Kateřina Patočková

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond dnes začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3514,54 Kč/ha.

SZIF začíná vyplácet nejrozšířenější zemědělskou dotaci

Praha, 31. října 2016 – Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým příjemcům. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond dnes začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3514,54 korun na hektar. Dotaci obdrží téměř třicet tisíc zemědělců, do poloviny prosince 2016 by mělo být podle harmonogramu vydáno 90 % rozhodnutí.

V polovině října schválilo Ministerstvo zemědělství sazby na Jednotnou platbu na plochu (SAPS), na Platbu za dodržení zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (Greening) a Platbu pro mladé zemědělce. Nyní dochází k vydávání rozhodnutí a zároveň výplatám nejrozšířenějšího dotačního titulu – SAPS. Mezi téměř 30 tisíc zemědělců bude rozděleno 12,6 miliardy korun. Stejně jako v loňském roce využila Česká republika možnost poskytnout 70% zálohy SAPS, aby zmírnila nepříznivou finanční situaci v některých sektorech zemědělství. SZIF tuto zálohu vyplácí hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky začne SZIF vyplácet od 1. prosince 2016, ne však dříve než po nabytí právní moci rozhodnutí.

Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »