KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V příštím roce bude SZIF hospodařit s více než 37 miliardami korun

29/11/16
Kateřina Patočková

Vláda České republiky schválila "Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017"

V příštím roce bude SZIF hospodařit s více než 37 miliardami korun

Praha 23. listopadu 2016 – Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017“, který vychází z návrhu kapitoly Ministerstva zemědělství. Pro příští rok obdrží SZIF dotace ve výši 37,2 miliardy korun, z toho 6,5 miliardy korun půjde ze státního rozpočtu a 30,7 miliardy korun z rozpočtu Evropské unie.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky, která jsou financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, rovněž opatření Společné rybářské politiky financovaná z Evropského námořního a rybářského fondu a podpory v rámci Národních dotací plně financovaných z národních zdrojů. Pro rok 2017 je hlavní prioritou SZIF zabezpečit administraci a kontrolu opatření Společné zemědělské politiky dle platných nařízení Evropské unie a příslušných nařízení vlády České republiky v novém programovém období 2014 – 2020.

Rozpočet SZIF pro rok 2017 je 37,2 miliardy korun, z toho 6,5 miliardy korun půjde ze státního rozpočtu a 30,7 miliardy korun z rozpočtu Evropské unie. Na zabezpečení opatření Společné zemědělské politiky připadá objem finančních prostředků celkem ve výši 35,3 miliardy korun, z toho 4,6 miliardy korun ze státního rozpočtu a 30,7 miliardy korun z rozpočtu Evropské unie. Nejvíce se na výplatách budou podílet přímé platby. Na žádosti roku 2017 bylo vyčleněno 23,2 miliardy korun z rozpočtu Evropské unie. Na Program rozvoje venkova bude v následujícím roce určena částka 11,4 miliardy korun, která zahrnuje prostředky ze státního rozpočtu ve výši 4,4 miliardy korun a zdroje Evropské unie ve výši 7 miliard korun. Zbývající část dotací se vztahuje ke Společné organizaci trhu včetně zlepšení výroby včelařských produktů, marketingové činnosti a správním výdajům SZIF.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2017 bude dále projednávat Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství