KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěry národní konference Venkov 2016

02/11/16
Kateřina Patočková

Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporu rodin, rodinných farem, dobrovolnictvím, občanské pospolitosti apod.

Závěry národní konference Venkov 2016

27.10.2016 – Již 8. ročník národní konference VENKOV se od 20. do 21. října konal tentokráte v Ústeckém kraji. Hostitelským městem se staly Litoměřice.

Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporou rodin, rodinných farem, dobrovolnictvím, občanské pospolitosti apod. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba třemi sty účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskusi u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu.

Hlavním tématem konference pořádané za podpory Celostátní sítě pro venkov byl člověk, bez něhož venkov ztrácí význam. Diskutovalo se proto o otázkách rozvoje venkova a diskutující se přitom zaměřili na aplikaci závěrů druhého Evropského venkovského parlamentu do našeho prostředí.

Závěry konference – doporučení důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:

Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV.
Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
Podpora tradiční přirozené rodiny.
Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.
Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.
Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).
Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality.
Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
Posílit prestiž venkova.
Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).
Posílení respektování demokratických hodnot.

Přílohy:

    Závěry NKV 2016 (PDF, 574 KB)
    Kompletní seznam "problémů" definovaných v rámci kulatých stolů (PDF, 229 KB)

Zařazeno v Rozvoj venkova