KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Daniel Szórád v Evropském parlamentu: Zdravé lesy dají šanci obnovitelné energii

08/12/16
Kateřina Patočková

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád vystoupil 1. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu

Daniel Szórád v Evropském parlamentu: Zdravé lesy dají šanci obnovitelné energii

5.12.2016 – Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád vystoupil 1. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu. Na konferenci hovořil o klimatických změnách a udržitelnosti lesní biomasy v podmínkách České republiky.

Konference se konala den poté, co Evropská komise předložila v rámci energetického balíčku „Čistá energie“ návrh nových kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu. Hlavním cílem Unie je navýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na 27% a snížit tak celkovou závislost na fosilních palivech. Lesní hospodářství může v tomto tématu sehrát klíčovou roli. „Udržitelnost lesní biomasy musíme posuzovat v širším rámci udržitelného hospodaření v lesích. Poskytnutí biomasy pro bioenergii je jedním z mnoha ekosystémových služeb, které lesy zajišťují. Vysoký standard hospodaření dokládají i dobrovolné certifikační systémy,“ uvedl Daniel Szórád. Ve středoevropských i skandinávských lesích praktikují jejich správci, a tedy i Lesy ČR, taková opatření, která podporují kvalitní a zdravé porosty. Ty budou odolné vůči klimatickým změnám i neočekávaným extrémním kalamitám. Konkrétně lesní biomasa jako obnovitelný zdroj má velkou budoucnost, a to především ve srovnání s ostatními fosilními zdroji energie. Lesy a dřevo totiž vážou významné množství uhlíku a podstatně snižují jeho emise. „Tento efekt můžeme podpořit a následně využít, pokud budeme i nadále hospodařit v lesích jako dosud. Zdravé lesy dají šanci obnovitelné energii,“ pokračoval generální ředitel českých státních lesů Daniel Szórád. Neznamená to ale konzervaci lesů, tedy pouhou ochranu porostů, ale aktivní hospodaření v nich, tedy obnovu i výchovu lesa s ohledem na aktuální klimatické změny. Na tom se shodli i další zástupci státních lesů sdružení v tak zvaném EUSTAFORU (Evropská asociace státních lesů). Konferenci uspořádal předseda meziparlamentní skupiny Evropského parlamentu pro „Změnu klimatu, biodiverzitu a trvale udržitelný rozvoj, český europoslanec Pavel Poc, a švédská poslankyně Evropského parlamentu Jytte Guteland.

V Hradci Králové 5. prosince 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.

Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »

Zařazeno v Lesnictví