KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství jmenoval nové členy Rady Vinařského fondu

09/12/16
Kateřina Patočková

Sedm nových členů Rady Vinařského fondu ČR jmenoval ministr zemědělství Marian Jurečka

Ministr zemědělství jmenoval nové členy Rady Vinařského fondu

25.11.2016 – Sedm nových členů Rady Vinařského fondu ČR jmenoval ministr zemědělství Marian Jurečka. Členy jedenáctičlenné Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství, přičemž jednoho člena jmenuje z řad zaměstnanců Ministerstva, jednoho člena z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje a 9 členů na návrh vinohradnických a vinařských sdružení.

„Při mém rozhodování o nových členech Rady Vinařského fondu byly rozhodující profesní životopisy jednotlivých kandidátů. Vybíral jsem je i s ohledem na to, aby měli vinaři v Radě vyvážené zastoupení,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Novými členy Rady, které jmenoval ministr Jurečka, jsou Luboš Bárta, Ondřej Beránek, Jaroslav Javornický, Jiří Maděřič, Petr Marek, Tibor Nyitray a Libor Průdek.

Radě Vinařského fondu do 2. prosince 2016 předsedá bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Jihomoravští krajští zastupitelé minulý týden do Rady zvolili nového hejtmana Bohumila Šimka.

Členové Rady Vinařského fondu jsou jmenovaní na čtyřleté období. Vinařský fond vznikl v roce 2002 a po vstupu ČR do Evropské unie podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Luboš Bárta je sommelierem a publicistou. V roce 1982 absolvoval Univerzitu Karlovu, do roku 1988 pracoval v justici, poté v oblasti gastronomie a hotelnictví. Souběžně s tím byla jeho hlavní činností publikační činnost. Je lektorem práce s vínem, hodnocení, enogastronomie na středních i vysokých školách. Přednáší i v zahraničí. Je členem předsednictva Asociace sommeliérů ČR, šéfredaktorem časopisu SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant a mezinárodním hodnotitelem vín.

Ondřej Beránek je prezidentem Vinařské unie ČR. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni. Od roku 1998 pracuje ve firmě BOHEMIA SEKT, od roku 2012 stojí jako jednatel – ředitel společnosti v čele nového tříčlenného vedení firmy. Reprezentuje největší vinařsko-vinohradnickou skupinu v ČR a zároveň dlouhodobě největšího plátce do Vinařského fondu. Z praxe ve vrcholovém vedení největší firmy v oboru má zkušenosti s formulováním podnikatelských strategií i s aplikací marketingu jako nástroje na jejich realizaci.

Jaroslav Javornický je zakladatelem vinařství SPIELBERG CZ (2002). V současné době obhospodařuje 65 ha vinic na Kyjovsku, část v režimu bio. Vinařství je zakládajícím členem Sdružení slováckých vinařů, je členem mj. Svazu vinařů ČR, Cechu kyjovských vinařů a spolku Ekovin. V roce 2012 spoluzakládal Vinařskou asociaci ČR, ve stejném roce byl jmenován členem Rady Vinařského fondu.

Jiří Maděřič je vinařem a místopředsedou Vinařské asociace ČR. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Pracuje ve Vinařství Maděřič spol. s r.o. na pozici hlavního technologa a vedoucího obchodu. Aktivně působí jako organizátor vinařských akcí a vinařské turistiky. Od roku 2012 je druhým místopředsedou Vinařské asociace ČR.

Petr Marek je obchodníkem s vínem, místopředsedou Vinařské asociace ČR. Vystudoval ekonomii řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Je spolumajitelem a jednatelem obchodní společnosti zabývající se distribucí vín, autorem projektu a předsedou organizačního výboru soutěže českých a moravských vín Vinař roku ČR, jednatelem a spolumajitelem společnosti Vinaris s.r.o., spoluzakladatelem Vinařské asociace ČR.

Tibor Nyitray je prezidentem Svazu vinařů ČR. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, od roku 1995 je advokátem a má podnikatelské aktivity a manažerské funkce v obchodních společnostech. V roce 2001 založil vinařství Sonberk, a.s., kde je předsedou představenstva. V roce 2012 byl zvolen předsedou Svazu vinařů ČR, čtyři roky poté svůj post obhájil.

Libor Průdek je vinařem, členem výboru Vinařské asociace ČR. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou Pardubice a poté pracoval i jako vedoucí chemické laboratoře LABTECH s.r.o. Od roku 2001 byl provozním ředitelem ve firmě RÉVA Rakvice, poté technologem v PAVLOVÍN Velké Pavlovice. V roce 2004 se stal ředitelem Národního salonu vín. V roce 2006 začal soukromě podnikat a věnovat se rodinnému vinařství.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Zemědělství