KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1.1.2017

02/12/16
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství

Nové metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1.1.2017

30.11.2016 – Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v legislativě. Tyto metodické pokyny budou účinné od 1.1.2017.

Aktualizované pokyny přinášejí i některé zásadnější změny nebo novinky:

MP č. 2/2016 týkající se registrací subjektů do EZ a zkracování/prodlužování PO

  • Zrušuje povinnost zařazení pozemku v přechodném období po dobu nejméně 12 měsíců před podáním žádosti o zkrácení tohoto přechodného období.
  • Upravuje datum zrušení registrace subjektů z ekologického zemědělství. Registrace se ruší dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.
  • Stanovuje pravidla pro sestupnění ekologického pozemku do nového přechodného období v případě prokázaného porušení určitých pravidel ekologické produkce.
  • Upozorňuje výslovně na povinnost e-shopů s biopotravinami registrovat se řádně do systému ekologického zemědělství.

MP č. 2/2016 týkající se některých výjimek z pravidel EZ

  • Zavádí povinnost přiložit k žádosti na použití syntetických vitamínů A, D, E také stanovisko veterináře o nutnosti podávání těchto vitamínů.
  • Upozorňuje výslovně na povinnost farmářů evidovat veškeré léčebné zásahy na zvířatech v patřičné evidenci. Spadá sem tedy i tlumení růstu rohů, odrohování a kupírování ocásků.

MP č. 5/2016 týkající se udělování výjimek na osiva a sadbu

  • Ekologické směsi obsahující do 30 % hmotnostního podílu konvenčních travních a jetelotravních osiv jsou vedeny jako ekologické a pro jejich použití není třeba žádat o výjimku.
  • Byla prodloužena výjimka pro možné použití konvenční sadby trvalých kultur do 31.12.2018.

MP č. 6/2016 týkající se vymezení některých pojmů

  • Zcela nový metodický pokyn, který definuje pojmy: velkochov; malý zemědělský podnik a region.

Přílohy

    MP 2/2016 – Registrace subjektů do ekologického zemědělství, zkracování a prodlužování přechodného období (PDF, 5 MB)
    MP 3/2016 – Výjimky z pravidel ekologické produkce (PDF, 465 KB)
    MP 4/2016 – Výjimky v případě katastrofických událostí (PDF, 1 MB)
    MP 5/2016 – Výjimky na použití konvenčních osiv a sadby (PDF, 3 MB)
    MP 6/2016 – Definice pojmů velkochov, malý zemědělský podnik a region (PDF, 730 KB)
    MP 7/2016 – Odběr, analýza a vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství (PDF, 599 KB)
    MP 8/2016 – Komunikace mezi kontrolními orgány, kontrolní a certifikační mechanizmy (PDF, 4 MB)
    MP 9/2016 – Současná produkce ekologických a neekologických zvířat (používání konvenčních resp. ekologických pastvin) (PDF, 2 MB)
    MP 10/2016 – Pravidla pro ekologické sady, vinice a krajinné prvky (nezařazené v dotacích pro ekologické zemědělství z PRV) (PDF, 1 MB)
    MP 11/2016 – Chov koní v ekologickém zemědělství (PDF, 1 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství