KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seznam brokerů (inovačních zprostředkovatelů)

19/12/16

Seznam brokerů (inovačních zprostředkovatelů) 13.12.2016 – Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo pro plánovanou výzvu příjmu Žádostí o dotaci na podzim 2017 14 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Úkolem brokerů bude pomoci založit operační […]

Seznam brokerů (inovačních zprostředkovatelů)

13.12.2016 – Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo pro plánovanou výzvu příjmu Žádostí o dotaci na podzim 2017 14 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV).

Úkolem brokerů bude pomoci založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt. Vybrané OS a jejich inovativní projekty budou podpořeny z PRV v rámci opatření Spolupráce, resp. operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. Cílem této operace je usnadnění přenosu výsledků výzkumu do praxe. V případě zájmu stát se členem OS bude možné kontaktovat jednotlivé brokery a zapojit se tak do aktivit směřujících k vytvoření OS. Více informaci o brokerech a OS naleznete zde.

V případě bližších informací k operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP se prosím obraťte na Ing. Lucii Matěnovou (Tel.: 221 812 360, e-mail: lucie.matenova@mze.cz).

Pořadové
číslo
Jméno
1. Ing. Bajbár Miroslav, Ph.D.
2. Ing. Hegedűšová Zdeňka, Ph.D.
3. Ing. Homola Marek
4. Ing. Klejzar Tomáš
5. Ing. Landa Ivan, CSc.
6. Ing. Mistr Martin, Ph.D.
7. Ing. Roubalová Jindra
8. Ing. Řehořková Hana
9. Ing. Šeda Jan
10. Ing. Škeřík Josef, CSc.
11. MVDr. Šlosárková Soňa, Ph.D.
12. Ing. Trnka Jiří
13. Ing. Vejražka Karel
14. Ing. Vítek Karel, CSc.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »