KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2017

13/01/17

Zdroj: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5177-506-Dotacni+program+Jihomoravskeho+kraje+pro+zacinajici+podnikatele+2017.aspx

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 377/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 0000,- Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvíjet podnikatelské prostředí na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: 14.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Mega (mega.jan@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 318)
Ing. Ažběta Klimešová (klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 406)