KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

13/01/17
Kateřina Patočková

GM plodiny v ČR

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

Vydalo: Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit s použitím podkladů mj. z ČIŽP, MŽP, SZPI, ÚKZÚZ a VÚRV.
Autor: Ing. Jana Trnková a kol.
Praha, 2017
III. aktualizované vydání

Soubor v české verzi ke stažení


Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR
Vydalo: Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit s použitím podkladů mj. z ČIŽP, MŽP, SZPI, ÚKZÚZ a VÚRV.
Autor: Ing. Jana Trnková a kol.
Praha, 2015
II. aktualizované vydání

Soubor v české verzi ke stažení

Soubor v anglické verzi ke stažení


Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR
Vydalo: Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit, Praha
Autor: Ing. Jana Trnková a kol.
Praha, 2014
I. vydání

Soubor ke stažení

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství