KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výskyt ptačí chřipky v České republice je závažný, ale plně pod kontrolou

12/01/17
Kateřina Patočková

Agrární komora ČR s Českomoravskou drůbežářskou unií pečlivě monitoruje situaci vyvolanou výskytem ptačí chřipky na území ČR, lokalizovanou momentálně v pěti ohniscích v drobnochovech na Jižní Moravě a ve Středočeském kraji

Výskyt ptačí chřipky v České republice je závažný, ale plně pod kontrolou

Tisková zpráva Agrární komory České republiky – Agrární komora České republiky společně s Českomoravskou drůbežářskou unií pečlivě monitoruje situaci vyvolanou výskytem ptačí chřipky na území České republiky, lokalizovanou momentálně v pěti ohniscích v drobnochovech na Jižní Moravě a ve Středočeském kraji.

Výskyt vysoce patogenního kmene aviární influenzy byl na našem území zaznamenán po deseti letech a vzhledem k situaci v Evropské unii a prokázání v okolních zemích jej šlo předpokládat. Z tohoto důvodu jsme v úzkém a bezprostředním kontaktu se Státní veterinární správou i se všemi významnými producenty drůbežího masa a vajec v České republice tak, aby došlo k maximální prevenci, eliminaci rizik a tedy případných ekonomických škod.

Dosavadní postup Státní veterinární správy hodnotíme jako vysoce profesionální s věcným přístupem, komunikací na úrovni krajů, místních samospráv, s Policií ČR a HZS ČR a dalšími subjekty včetně všech drobných, malých či zájmových chovů a tedy plně v souladu se závažností nákazové situace. Likvidace drůbeže v ochranných pásmech vyplývá z příslušné legislativy, která zahrnuje přísná a přesně daná pravidla, včetně omezení kontaktu zvířat s volně žijícím ptactvem a zamezení kontaminace krmiva a vody. Za chované kusy bude poskytnuta náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s pravidly k řešení nebezpečných nákaz.

Státní veterinární správa zároveň doporučuje dbát zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti, preventivních opatření v chovech drůbeže a hlášení podezřelých úhynů. Aktuální rozhodnutí SVS o zákazu přesunu zvířat a zákazu konání výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů je navazujícím opatřením, které by mělo přispět k eliminaci možného přenosu nákaz a ke zklidnění situace.

Směrem ke spotřebitelům považujeme za zcela zásadní přenést sdělení, že české drůbeží maso a vejce uváděné na trh jsou pro spotřebitele naprosto bezpečné. Uzavřené halové systémy, ve kterých je v ČR drůbež chována, jsou zabezpečeny před vniknutím volně žijících zvířat a pod důslednou průběžnou kontrolou. Pokud tedy chtějí mít spotřebitelé jistotu bezpečného produktu, měli by se při nákupu i nadále orientovat na tuzemské drůbeží maso a vejce.

V současné době se na území České republiky chová více než 21 miliónů kusu drůbeže všech druhů a kategorií a soběstačnost v drůbežím mase je zhruba na úrovni dvou třetin a u vajec na úrovni čtyř pětin tuzemské spotřeby, přičemž podle aktuálně dostupných informací nepředpokládáme ani za této situace u těchto komodit propady produkce.

Více informací:Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace tel.: 296 411 184, 602 704 859e- mail: vecerova@foodnet.cz

zdroj: Agrární komora České republiky »

Zařazeno v Aktuality z regionu