KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výsledky diagnostiky v souvislosti se zaznamenaným výskytem bakterie způsobující hnědou hnilobu brambor

06/01/17
Kateřina Patočková

Diagnostická laboratoř ÚKZÚZ v Havlíčkově Brodě ukončila analýzu závlahových vod a pobřežní vegetace ohledně výskytu bakterie Ralstonia solanacearum za rok 2016

Výsledky diagnostiky v souvislosti se zaznamenaným výskytem bakterie způsobující hnědou hnilobu brambor

21.12.2016 – Diagnostická laboratoř ÚKZÚZ v Havlíčkově Brodě ukončila analýzu závlahových vod a pobřežní vegetace ohledně výskytu bakterie Ralstonia solanacearum za rok 2016.

Tato bakterie je původcem bakteriální hniloby brambor a v celé EU je regulovaná jako fytokaranténní patogen. Celkem bylo specialisty ÚKZÚZ odebráno 170 vzorků závlahových vod. Bakterie Ralstonia solanacearum byla zjištěna a potvrzena ve 4 vzorcích v povodí Labe a 14 vzorcích v povodí Dyje. Dále bylo zpracováno 207 vzorků rostlin pobřežní vegetace a z toho u 3 vzorků rostliny Solanum dulcamara byla zjištěna a potvrzena bakterie Ralstonia solanacearum.
ÚKZÚZ bude začátkem roku 2017 informovat o opatřeních proti šíření bakteriální hnědé hnilobě brambor.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Zemědělství