KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Bohatý program Národní výstavy hospodářských zvířat

15/02/17
Kateřina Patočková

Národní výstavu hospodářských zvířat a veletrh ANIMAL TECH najdou návštěvníci v pavilonu P, v pavilonu G1 a na přilehlých volných plochách. Hala G1 je vyhrazena koním, ostatní zvířata budou ustájena v pavilonu P.

Bohatý program Národní výstavy hospodářských zvířat

Národní výstavu hospodářských zvířat a veletrh ANIMAL TECH najdou návštěvníci tradičně v pavilonu P, v pavilonu G1 a na přilehlých volných plochách. Hala G1 je vyhrazena koním, ostatní zvířata budou ustájena v pavilonu P. Členění doprovodného programu vychází z vyzkoušených scénářů minulých ročníků, každý ze čtyř dnů bude věnován konkrétní skupině hospodářských zvířat.

Programy v jednotlivých dnech se tedy zaměří na masný skot, holštýnský skot, český strakatý skot, ovce a kozy a koně. Během Národní výstavy hospodářských zvířat proběhnou Národní šampionát holštýnského skotu, Národní šampionáty masných plemen skotu, Národní šampionát skotu plemene brown swiss, Národní šampionát skotu jersey. Zvýšený zájem chovatelů českého strakatého skotu o prezentaci plemene vyvrcholí v neděli Soutěžní přehlídkou českého strakatého skotu. Kromě zmíněných soutěží a šampionátů budou na všech předvadištích probíhat další ukázky, prezentace a soutěže, kromě skotu a koní uvidí návštěvníci také kolekci prasat a různá plemena ovcí a koz.

Obsah „koňácké G jedničky“ se průběžně upřesňuje, několik měsíců před výstavou jsou potvrzena plemena hafling, minihorse a muránský norik. Celkově bude prezentováno okolo 100 kusů koní. V doprovodném programu souvisejícím s koňmi uvidí návštěvníci například vozatajství, ukázky práce chladnokrevníků nebo westernové ježdění.

K Národní výstavě hospodářských zvířat bude patřit i včelařská výstava v pavilonu F s včelími produkty, potřebami pro včelaře a programem pro začínající i zkušené chovatele včel. Připravuje se i soutěž medovin a program pro děti, a samozřejmě také prodej včelích produktů. Prodávat se ostatně budou i farmářské a regionální potraviny.


Na veletrhu ANIMAL TECH se představí na dvě stovky firem
 

Od 11. do 14. května proběhne na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Souběžně s ním návštěvníci uvidí také Národní výstavu hospodářských zvířat.

Cílem tohoto projektu je dát větší prostor i pozornost živočišné výrobě. Zaměření na živočišnou výrobu uvítaly desítky firem, a to i těch, které dříve na brněnském výstavišti nevystavovaly. Nečekaně velký zájem projevily i zahraniční firmy, návštěvníci se tedy mohou těšit na širokou přehlídku výrobců krmiv, potřeb pro chovatele a technologií pro živočišnou výrobu.

Ve stejném termínu proběhnou na výstavišti v Brně také Národní výstava myslivosti a Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO.
 

Bohatý program Národní výstavy hospodářských zvířat
 

Národní výstavu hospodářských zvířat a veletrh ANIMAL TECH najdou návštěvníci tradičně v pavilonu P, v pavilonu G1 a na přilehlých volných plochách. V doprovodném programu bude každý ze čtyř dnů věnován konkrétní skupině hospodářských zvířat – masnému skotu, holštýnskému skotu, českému strakatému skotu, ovcím, kozám a koním.

Během Národní výstavy hospodářských zvířat proběhnou Národní šampionát holštýnského skotu, Národní šampionáty masných plemen skotu, Národní šampionát skotu plemene brown swiss, Národní šampionát skotu jersey.

Zvýšený zájem chovatelů českého strakatého skotu o prezentaci plemene vyvrcholí v neděli Soutěžní přehlídkou českého strakatého skotu. Kromě zmíněných soutěží a šampionátů budou na všech předvadištích probíhat další ukázky, prezentace a soutěže, kromě skotu a koní uvidí návštěvníci také kolekci prasat a různá plemena ovcí a koz.

K Národní výstavě hospodářských zvířat bude patřit i včelařská výstava v pavilonu F s včelími produkty, potřebami pro včelaře a programem pro začínající i zkušené chovatele včel. Připravuje se i soutěž medovin a program pro děti, a samozřejmě také prodej včelích produktů. Prodávat se ostatně budou i farmářské a regionální potraviny.
 

Květnové veletrhy vyzvednou význam zemědělství pro udržení vody v krajině
 

Vysychání krajiny je stále větším problémem. Jedním z opatření vedoucích k lepším vlastnostem půdy je obsah organické hmoty, kterou mimo jiné produkuje živočišná výroba.

Souběhem Národní výstavy hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH s veletrhem NATUR EXPO BRNO chtějí pořadatelé vyzvednout význam živočišné výroby nejen jako producenta potravin, ale i jako prvku, který pomáhá zachovat udržitelný život v krajině, pro nějž je voda v půdě nezbytnou podmínkou.

 

Zdroj: www.bvv.cz
Datum: 14.2.2017 10:02:00