KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program rozvoje venkova 2014-2020 – Dotační možnosti v 1. polovině roku 2014 (4. kolo)

20/03/17

Program rozvoje venkova 2014-2020 – Dotační možnosti v 1. polovině roku 2017 (4. kolo) V příloze naleznete brožuru s informacemi o dotačních možnostech ve 4. kolu příjmu žádostí. Brožura přináší základní orientaci v dané problematice. Pro žadatele jsou závazná Pravidla, která jsou umístěna na webu MZe (www.eagri.cz/prv) nebo na webu SZIF (www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni). Rok vydání: 2017Tématické […]

Program rozvoje venkova 2014-2020 – Dotační možnosti v 1. polovině roku 2017 (4. kolo)

V příloze naleznete brožuru s informacemi o dotačních možnostech ve 4. kolu příjmu žádostí. Brožura přináší základní orientaci v dané problematice. Pro žadatele jsou závazná Pravidla, která jsou umístěna na webu MZe (www.eagri.cz/prv) nebo na webu SZIF (www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni).

Rok vydání: 2017
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova
Vydal: Odbor Řídící orgán PRV (14110)
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
ISBN: 978-80-7434-340-7

Brožura obsahuje:

  • harmonogram operací pro 1. pololetí 2017,
  • jednotlivé operace vyhlašované ve 4. kole příjmu žádostí a představení inspirativního projektu z předchozího programového období,
  • ostatní dotační možnosti v rámci PRV 2014-2020 v roce 2017 (Pozemkové úpravy, Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)
  • popis aktivit Celostatni sitě pro venkov, významných partnerů atd.

Brožura (PDF, 8 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »