KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Komuniké ze 64. zasedání zástupců agrárních komor V – 4

07/04/17

Komuniké ze 64. zasedání zástupů agrárních komor zemí V-4 Zástupci Agrární komory České republiky (AKČR), Národní rady zemědělských komor (KRIR), Maďarské agrární komory (NAK) a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory (SPPK) se setkali na 64. zasedání agrárních komor Visegrádské čtyřky (V4) v Bratislavě na Slovensku v dnech 30. a 31. března 2017. Zástupci agrárních komor […]

Komuniké ze 64. zasedání zástupů agrárních komor zemí V-4

Zástupci Agrární komory České republiky (AKČR), Národní rady zemědělských komor (KRIR), Maďarské agrární komory (NAK) a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory (SPPK) se setkali na 64. zasedání agrárních komor Visegrádské čtyřky (V4) v Bratislavě na Slovensku v dnech 30. a 31. března 2017.

Zástupci agrárních komor zemí V4 se zaměřili na níže uvedená témata:
– současná situace na zemědělských trzích v zemích V-4,
– ANC oblasti,
– projednání aktuální situace v přípravě SZP po roce 2020.

Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky diskutovali o současné situaci na zemědělských trzích. Rok 2016 byl vzhledem k vývoji počasí velmi specifickým rokem. Jarní mrazy způsobily škody ovocnářům, vinařům i pěstitelům zeleniny. Sklizeň ozimů naopak dosáhla v některých zemích výrazně nadprůměrné úrovně, avšak výkupní ceny většiny komodit byly výrazně nižší, než v předchozích letech. Stejně tak podléhají velkým cenovým výkyvům i ceny živočišných komodit. Stabilizace příjmů v sektoru zemědělské prvovýroby je proto nezbytná. K tomu je nutné přijmout v rámci reformy SZP přijmout taková opatření, která poskytnou zemědělcům dostatek možností vyrovnávat se s cenovou volatilitou na trhu s agrokomoditami a důsledky klimatických změn.

Představitelé agrárních komor zemí V4 jednali také o hospodaření ve znevýhodněných oblastech. Je důležité zajistit pokračování zemědělského hospodaření v těchto oblastech, zachování životaschopnosti venkovských oblastí včetně udržení pracovních míst a udržení obyvatelstva na venkově. Zároveň je nicméně nutné další doladění pravidel tak, aby nebyly v rozporu s cíli opatření. Hospodaření v ANC oblastech má pozitivní dopad na biodiverzitu, ale i hospodaření s vodou. Systém hospodaření nemůže být založen pouze na extenzifikaci, ale naopak má zajistit vytváření přidané hodnoty, tedy nejen podporu výroby, ale i zpracování a rozvoj regionálních trhů.

Představitelé agrárních komor Visegrádské čtyřky jednali o přípravě společné zemědělské politiky po roce 2020. V současnosti probíhá na celoevropské úrovni konzultace k společné zemědělské politice formou dotazníkového průzkumu. Přítomní zástupci zemědělských samospráv zdůraznili, že je nezbytné mobilizovat členskou základnu, aby co nejvíce zemědělce vyplnilo dotazník, a tak uvedli svůj názor na současnou zemědělskou politiku. Zároveň si samosprávné zemědělské organizace uvědomují, že výsledky posouzení současné politiky budou mít vliv na přípravu politiku po roce 2020.

Účastníci jednání se shodli na tom, že Společná zemědělská politika by v novém programovém období měla být skutečně společnou nediskriminační politikou pro všechny zemědělce, bez ohledu na velikost hospodaření, pokud zemědělec splňuje podmínky hospodaření. V tomto duchu, zemědělské komory zemí V4 odmítají, aby se dále zvyšoval objem podpor v zemědělství a rozvoji venkova svěřených na národní úroveň. Další možné posílení renacionalizace by zásadně zpochybnilo Společnou zemědělskou politiku.

Nejvyšší představitelé zemědělských samospráv se shodli na tom, že je v rámci přípravy reformy zemědělské politiky zajistit stabilizaci příjmu zemědělců a zároveň vzít v úvahu splnění cílů Agendy 2030 a závěry COP21 v oblasti klimatických změn.

Účastníci setkání se dohodli, že nejblíže setkání zemí V4 se uskuteční v České republice ve dnech 11. – 12. 5. 2017 v Brně.

Komuniké bylo vyhotoveno v 6 kopiích, jedna byla poskytnuta každé z delegací, jedna bude zaslána Evropské komisí a jedna je určeno pro COPA-COGECA.

Zdeněk Jandejsek
President AKČR
Robert Nowak
Člen představenstva KRIR
Tamás Éder
Vicepresident NAK
Milan Semančík
President SPPK

Bratislavská deklarace ke stažení