KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravnich řetězcích

21/04/17
Kateřina Patočková

Tématické oblasti 2016 – Půda a evidence půdy

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravnich řetězcích

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí úřední kontroly v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Tématické oblasti:    Půda a evidence půdy

v roce 2016

Přílohy

Zpráva za rok 2016 (PDF, 4 MB)
Přílohy ke zprávě za rok 2016 (PDF, 6 MB)

 


 

Tématické oblasti:    Půda a evidence půdy

v roce 2015

Přílohy

Zpráva za rok 2015 (PDF, 2 MB)
Přílohy ke zprávě za rok 2015 (PDF, 4 MB)

 


 

Tématické oblasti:    Půda a evidence půdy

v roce 2014

Přílohy

Zpráva za rok 2014 (PDF, 3 MB)
Přílohy ke zprávě za rok 2014 (PDF, 7 MB)

 


 

v roce 2013

Přílohy
Zpráva za rok 2013   (PDF, 3 MB)
Přílohy   (PDF, 9 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Zemědělství