KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 10.4.2017

12/04/17
Kateřina Patočková

Podávat žádosti lze do 15. 05. 2017

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 10.4.2017

INFORMACE PRO ŽADATELE – SZP 2017

V Praze dne 10.4.2017 – Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb., které bylo v roce 2015 novelizováno nařízením vlády č. 113/2015 Sb., dále v roce 2016 nařízením vlády č. 62/2016 Sb. a nařízením vlády č. 17/2017 Sb. a č. 49/2017 Sb.
Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 lze podat do 15. května 2017!

Informace ke stažení

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »