KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žádosti na lesnická opatření 2017 – odložené zahájení příjmu

12/04/17
Kateřina Patočková

Žádosti na lesnická opatření 2017 – odložené zahájení příjmu Tato informace platí pro žadatele v rámci následujících dotačních titulů: Lesnicko-environmentálního  opatření  (dle  nařízení  vlády  č.  53/2009  Sb.  ve  znění  pozdějších předpisů) opatření Natura 2000 v lesích (dle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru (dle nařízení vlády […]

Žádosti na lesnická opatření 2017 – odložené zahájení příjmu

Tato informace platí pro žadatele v rámci následujících dotačních titulů:

  • Lesnicko-environmentálního  opatření  (dle  nařízení  vlády  č.  53/2009  Sb.  ve  znění  pozdějších předpisů)
  • opatření Natura 2000 v lesích (dle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru (dle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (dle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Ekonomika a politika