KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017

19/05/17
Ing. Eva Chromečková

Potravinářské soutěže – přihláška, metodiky a zásady8. ročník Regionální potravina Jihomoravského kraje12. ročník ZLATÁ Chuť jižní Moravy 

 

8. ročník  – Regionální potravina Jihomoravského kraje 2017

12. ročník – ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 a Chuť jižní Moravy 2017

    

V letošním roce se uskuteční jíž 8. ročník potravinářské soutěže o ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje a 12. ročník potravinářské soutěže o ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 a Chuť jižní Moravy 2017.

Termín uzávěrky přihlášek do soutěže je

12. června 2017 do 12:00 hodin

Původním a trvalým posláním těchto soutěží je podpora malého a středního podnikání v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních regionálních potravin a surovin s dohledatelným původem.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto akcí v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

                          

Možnosti doručení přihlášek do soutěže:

  1. osobně nebo poštou na adresu:  

             Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
               Kotlářská 53

               602 00 Brno 

                                                                  

            V zalepené obálce s označením: Soutěž Regionální potravina Jihomoravského kraje

 

  1. emailem na adresu:        rak@rakjm.cz

 

  1. datovou schránkou:      4a2afeb   

PŘIHLÁŠKA 

 

Příloha A,

Příloha B,

Příloha C

METODIKA Regionální potravina JMK ke stažení

DŮLEŽITÉ TERMÍNY a INFORMACE RP JMK 2017  ke stažení

REGIONÁLNÍ PODMÍNKY ke stažení

ZÁSADY SOUTĚŽE ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2017 ke stažení