KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhad sklizní – červen 2017

17/07/17
Kateřina Patočková

Na základě prvních letošních odkladů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ne výši 6 945 tis. tun a řepky ve výši 1 254 tis. tun

Odhady sklizní – červen 2017

Obilovin i řepky se sklidí méně než loni

04.07.2017 –  Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 945 tis. tun a řepky ve výši 1 254 tis. tun. V porovnání s loňskou velmi dobrou sklizní se očekává nižší úroda základních obilovin o 785 tis. tun (−10,1 %) a řepky o 105 tis. tun (−7,7 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 945 tis. tun je v porovnání s loňskou velmi dobrou úrodou o 785 tis. tun nižší (−10,1 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí především snížení očekávaného výnosu o 10,1 % na 5,50 t/ha. Nižší výnos se očekává u všech druhů obilovin mimo pšenici jarní a ovsa. Celková osevní plocha základních obilovin 1 262 tis. ha zůstala téměř na stejné úrovni jako v předcházejícím roce (−0,1 %). Kvůli špatnému přezimování a častějším přesevům se snížila výměra ozimých obilovin (pšenice ozimé, ječmene ozimého a tritikale) a rozšířila se výměra jařin (pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa). Odhad sklizně základních obilovin je srovnatelný s desetiletým průměrem (−0,8 %) a je o 3,2 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let.

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy (31,8 %). Odhadovaná sklizeň 4 612 tis. tun je o 703 tis. tun nižší (−13,2 %) než v roce 2016. Na snížení produkce se podílí jak pokles očekávaného výnosu o 10,7 % na 5,87 t/ha, tak o 2,9 % nižší osevní plocha 785 tis. ha.

Výměra pšenice jarní se ve srovnání s loňským rokem rozšířila více než o polovinu na 47 tis. ha (+52,2 %) a přiblížila se tak obvyklé úrovni. Ve srovnání s průměrem za posledních 5 let je letošní výměra o 2,1 % nižší. Díky tomuto významnému meziročnímu rozšíření osevní plochy a také mírnému navýšení očekávaného výnosu na 4,56 t/ha (+0,4 %) se odhaduje výrazný nárůst sklizně na 212 tis. tun (+52,7 %).

Odhad úrody ječmene jarního 1 162 tis. tun je o 46 tis. tun nižší (−3,8 %) než sklizeň v loňském roce. Osevní plocha 231 tis. ha je meziročně o 4,0 % vyšší, zatímco odhadovaný výnos poklesl o 7,5 % na 5,04 t/ha.

U ječmene ozimého se letos očekává téměř o jednu pětinu nižší sklizeň na úrovni 517 tis. tun (−19,0 %). Tento pokles je daný snížením výnosu o 13,2 % na 5,32 t/ha i osevní plochy o 6,6 % na 97 tis. ha.

Odhadovaná produkce žita 108 tis. tun je o 3,2 % vyšší než loni díky rozšíření osevní plochy na 22 tis. ha (+6,1 %). Očekávaný výnos poklesl na 4,85 t/ha (−2,6 %).

Předpokládaná úroda ovsa 163 tis. tun je o více než jednu pětinu vyšší (+23,6 %) než loňská skutečnost. Na navýšení produkce se podílí jak rozšíření osevní plochy o 17,3 % na 44 tis. ha, tak nárůst odhadovaného výnosu o 5,4 % na 3,71 t/ha.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 171 tis. tun a je meziročně o 11,4 % nižší v důsledku poklesu průměrného výnosu na 4,72 t/ha (−3,3 %) i výměry na 36 tis. ha (−8,4 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, letos se pěstuje stejně jako v loňském roce na 16,0 % osevní plochy. Výměra řepky se meziročně mírně rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %) a je třetí nejvyšší v historii sledování. Očekávaná sklizeň na úrovni 1 254 tis. tun je o 105 tis. tun (−7,7 %) nižší než loni kvůli poklesu odhadovaného výnosu na 3,18 t/ha (−8,1 %). Předpokládaná produkce řepky převyšuje o 4,5 % desetiletý průměr (výměra +4,9 %; výnos −0,4 %), ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 6,5 % nižší (výměra +0,1 %; výnos −6,6 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2017. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů – 2017.

 

Tabulka ze dne 4. 7. 2017 ke stažení

Soupis ploch osevů – 2017

 


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 9. 6. 2017
Termín ukončení zpracování: 30. 6. 2017
Navazující publikace: Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2017
Soupis ploch osevů – 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017
Postup zpřesnění: Odhady sklizní – červenec 2017, termín zveřejnění 11. 8. 2017

 

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »