KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2017

17/07/17
Kateřina Patočková

Odhad sklizně

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2017

KOMENTÁŘ

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2017 byl proveden k 10. červnu 2017 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 945 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 785 tis. tun méně, tj. o 10,1 %. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 5,50 t/ha je o 0,62 t/ha nižší než loňská definitivní sklizeň (6,12 t/ha).

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 612 tis. tun, což je o 703 tis. tun (o 13,2 %) méně než byla sklizeň 2016. Odhadovaný výnos 5,87 tun z jednoho hektaru je nižší o 0,70 tun proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 162 tis. tun, tj. o 46 tis. tun (o 3,8 %) méně než je loňská skutečnost. Průměrný výnos odhadovaný ve výši 5,04 t/ha je o 0,41 t/ha (o 7,5 %) nižší než loňská skutečnost.

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 22 tis. tun při výnosu 20,03 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 3,18 t/ha činí 1 254 tis. tun, což je snížení proti loňské definitivní sklizni o 105 tis. tun tj. o 7,7 %.
    

Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 10. 6. 2017     
porovnání s výsledky v roce 2016     
celkem     
kraje     
pšenice     
ječmen     
žito, oves, tritikale     
obiloviny, brambory rané, řepka     
jahody, třešně, višně     
rybíz, angrešt     
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností     

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů     
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy     
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce

 

Informace ze dne 4. 7. 2017 ke stažení

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »