KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2017

17/07/17
Kateřina Patočková

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2017 činí 3 521 tis. ha, tj. o 33 tis. ha více (o 0,9 %) než v roce loňském

Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2017

Komentář

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2017 činí 3 521 tis. ha, tj. o 33 tis. ha více (o 0,9 %) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 498 tis. ha, což je zvýšení o 4 tis. hektarů (o 0,2 %) proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,9 %. Na trvalé travní porosty připadá 978 tis. ha, tj. o 30 tis. ha (o 3,1 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 27,8 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 26 tis. ha se snížila, a to o 4 tis. ha (o 13,0 %) a reprezentuje 1,1 % z výměry orné půdy.

Obiloviny jsou pěstovány na 54,7 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 31,8 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,6 %, olejniny 19,4 % (z toho řepka činí 82,2 % z olejnin celkem), plodiny sklízené na zeleno na orné půdě 18,8 % (z toho jednoleté činí 11,2 %) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 352 tis. ha je o 540 ha vyšší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 43 tis. ha, což je o 7 tis. ha více. Okopaniny zaujímají 90 tis. ha, a to představuje zvýšení o 5 tisíc ha. Brambory v zemědělském sektoru jsou v letošním roce pěstovány na ploše 23 tis. ha, odhadovaná plocha brambor u domácností je 6 tis. ha. Vyšší osevní plocha je u olejnin, a to 480 tis. ha, tj. o 9 tis. ha více, a u plodin technických je to 489 tis. ha, to je o 12 tis. ha více než v roce 2016. Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 465 tis. ha, což je snížení oproti roku minulému o 19 tis. ha.


Metodika     
Komentář     

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2017     
1. část     
2. část     

Struktura ploch osevů zemědělských plodin     
zrniny, okopaniny, technické plodiny     
plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny     

Plochy osevů k 31. 5. 2017 podle krajů     

zrniny, okopaniny     
1. část (Praha – Liberecký kraj)     
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)     

technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno     
1. část (Praha – Liberecký kraj)     
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)     

zelenina, ostatní plodiny     
1. část (Praha – Liberecký kraj)     
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)     

zemědělská půda     
1. část (Praha – Liberecký kraj)     
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)     

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2017     
zrniny celkem, obiloviny celkem     
pšenice, žito, ječmen     
brambory celkem, cukrovka technická, řepka

 

Informace ze dne 4. 7. 2017 ke stažení

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »