KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 31. 7. 2017

01/08/17
Kateřina Patočková

Postup sklizně obilovin a řepky k 31. 7. 2017

Postup sklizně obilovin a řepky k 31. 7. 2017

31.7.2017 – Dle šetření SZIF k 31. 7. 2017 sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu nezaznamenala žádný výrazný postup. Každodenní dešťové přeháňky a bouřky na celém území ČR výrazně zpomalily průběh žňových prací a žně, tak jako loni nabraly výrazné zpoždění. Oproti minulému roku jsou žně ve čtvrtém sklizňovém týdnu v nepatrném předstihu v postupu sklizňových prací u základních obilovin, ale výrazně zaostávají ve sklizni řepky (tj. k 31. 7. 2017 je sklizeno 28,3 % ploch základních obilovin a 41,5 % ploch řepky oproti 26,8 % ploch základních obilovin a 62 % ploch řepky ke dni 1. 8. 2016). Je obava, že neustálé dešťové přeháňky výrazně ovlivní kvalitu sklizených obilovin (nižší obsah N látek, hrozí skryté porůstání).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 357,1 tis. ha obilovin, což představuje cca 28,3 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 879,1 tis. t, což je o 248,1 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný v tuto dobou (1. 8.) v roce 2016 (bylo sklizeno 2 127,2 tis. tun). Postup sklizně i nadále vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji postupují žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 3,8 % ploch obilovin a 1,3 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Moravskoslezském kraji a Libereckém kraji, kde je sklizeno 4,9 % a 8,6 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji postupují žně v Jihomoravském a v Zlínském kraji. V těchto krajích je sklizeno 76,3 % a 60,4 % ploch obilovin a 87,2 % a 85,3 % ploch řepky. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 5,26 t/ha je na velmi dobré úrovni, ale je podstatně nižší než v roce 2016, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 6,29 t/ha.

Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 97,2 tis. ha je posekáno 91,1 tis. ha (93,7 %). Průměrný výnos ozimého ječmene 5,7 t/ha je o 0,44 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena z 24,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,14 t/ha, což je také nižší výnos o 1,39 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 987,5 tis. tun.

Sklizeň řepky zatím nepostoupila do své druhé poloviny. K aktuálnímu datu je sklizeno 163,5 tis. ha (41,5 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 243,7 tis. ha (62 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR jsou zatím podprůměrné a dosahují výše 2,86 t/ha, což představuje výrazný pokles oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,6 t/ha. Celkem je sklizeno 467,1 tis. tun řepky.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2017 podle stavu k 10. 6. 2017, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 945,2 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,5 t/ha a produkci řepky ve výši 1 254,3 tis. t s průměrným výnosem 3,18 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 10,1 %, a u řepky by se měla snížit o 7,7 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 – 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je předpoklad nižších výnosů u všech druhů obilovin. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku zůstaly téměř na stejné úrovni na 1 262,3 tis. ha (-0,1%). Kvůli špatnému přezimování (především v oblastech, kde porosty nebyly pod sněhem) se snížila plocha ozimých obilovin (pšenice ozimé, ječmene ozimého a triticale) a rozšířila se plocha jarních obilovin (pšenice jarní, ječmen jarní a oves). Výměra řepky meziročně mírně vzrostla o 0,3 % na 394,0 tis. ha.

V roce 2016 bylo ke dni 1. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 338 tis. ha obilovin (26,8 %) s produkcí 2 127,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,29 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 97,9 tis. ha s produkcí 601,3 tis. tun a průměrným výnosem 6,14 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 62 % ploch (243,7 tis. ha, 878,6 tis. tun) s průměrným výnosem 3,6 t/ha.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Žně k 31. 7. 2017 – Česká republika – kraje

Žně k 31. 7. 2017 – Česká republika

Žne k 31. 7. 2017 – Jihomoravský kraj

Žně k 31. 7. 2017 – Jihomoravský kraj – okresy