KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 7. 8. 2017

09/08/17
Kateřina Patočková

Postup sklizně obilovin a řepky k 7. 8. 2017

Postup sklizně obilovin a řepky k 7. 8. 2017

7.8.2017 – Žně v 31. týdnu překročily svou polovinu. Díky příznivé druhé polovině týdne se znovu sklizňové práce rozběhly naplno. K aktuálnímu datu je posekáno 52,05 % celkové osevní plochy obilovin. Celkem je sklizeno 657,1 tis. ha obilovin s průměrným výnosem 5,38 t/ha, který je nižší, než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (6,4 t/ha). Patrné jsou i nadále značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Zatímco na Moravě v některých krajích žně spějí do závěru (v Jihomoravském kraji je sklizeno 92,5 % ploch obilovin a ve Zlínském kraji 86,2 %), nejpomalejší je průběh žní nadále v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno jen 13,7 % ploch základních obilovin a v Libereckém kraji, kde je sklizeno 21,3 % ploch základních obilovin.

U konce je sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 97,2 tis. ha posekáno 95,3 tis. ha s průměrným výnosem 5,74 t/ha, což znamená pokles o 0,37 t/ha oproti výnosu z roku 2016. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 50,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,58 t/ha, což je snížení o 1,15 t/ha ve srovnání s loňskou sklizní. Celková produkce obilovin dosahuje zatím 3 537,6 tis. tun.

Ke svému závěru se blíží sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 87,4 % ploch (344,5 tis. ha) s průměrným výnosem 2,92 t/ha (v roce 2016: 3,53 t/ha; v roce 2015: 3,14 t/ha). Nad 90 % sklizených ploch řepky vykazuje kraj Jihočeský, Ústecký, Plzeňský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský (zde je vše sklizeno kromě plochy 22,5 ha, kde platí zákaz sklizně kvůli africkému moru prasat), kde je posekáno 91,1 %, 90,7 %, 98,8 %, 99,1 %, 92,6 % a 98 % ploch řepky. Nejpomaleji probíhá sklizeň řepky v Karlovarském kraji, kde je sklizeno pouze 26,2 % ploch.

K datu 11. 8. 2017 bude vydán ČSÚ druhý odhad sklizně základních obilovin k 15. 7. 2017. První odhad sklizně dle ČSÚ k 10. 6. 2017 počítal s očekávanou produkcí základních obilovin ve výši 6 945,2 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,5 t/ha a produkci řepky ve výši 1 254,3 tis. tun s průměrným výnosem 3,18 t /ha.

Loni bylo ke dni 8. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 552 tis. ha obilovin (43,7 %) s produkcí 3 532,3 tis. tun a průměrným výnosem 6,4 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 101,6 tis. ha s produkcí 621,4 tis. tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 86,9 % ploch (341,6 tis. ha, 1 207,4 tis. tun) s průměrným výnosem 3,53 t/ha.

Kvalita obilovin: K 7. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. zanalyzováno 79 vzorků pšenice ze sklizně 2017. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 23. 7. 2017. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (47) a Zlínského (22). Z analyzovaných 79 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 268 s, max. 417 s). Na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 69,6, max. 85,4 kg·hl−1) vyhovělo 66 vzorků. 78 vzorků vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 27 ml, max. 74 ml) a všech 79 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 11,5 %, max. 18,8 %). V loňském roce bylo k 5. 8. 2016 zanalyzováno 25 vzorků.

Kvalitu zatím nelze objektivně hodnotit vzhledem k nízkému počtu vzorků ze sklizně základních obilovin. Nepříznivé počasí v minulých týdnech (přívalové deště a lokální bouřky, které se vyskytly na celém území ČR) bude mít pravděpodobně velmi negativní vliv na kvalitu sklizeného zrna. Řada porostů je silně polehlá, a tak problémovým parametrem by mohla být především objemová hmotnost a číslo poklesu.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Žně k 7. 8. 2017 – Česká republika – kraje

Žně k 7. 8. 2017 – Česká republika

Žne k 7. 8. 2017 – Jihomoravský kraj

Žně k 7. 8. 2017 – Jihomoravský kraj – okresy