KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

13. ročník Krajské soutěže v orbě v Jihomoravském kraji

18/09/17
Ing. Eva Chromečková

pátek 6. 10. 2017, Znojmo, pozemky Agropodniku Mašovice a.s.

 

                         

13. ročník Krajské soutěže v orbě 2017

 

Dovolujeme si Vás, v zastoupení spoluorganizátorů, pozvat na 13. ročník Krajské soutěže v orbě Jihomoravského kraje s mezinárodní účastí (Rakousko, Slovensko), která se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2017 na pozemcích Agropodniku Mašovice a.s. u Znojma pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka, a předsedy představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, Ing. Václava Hlaváčka, CSc.

Soutěž se v průběhu minulých ročníků postupně rozšiřovala o soutěžící z dalších škol se zemědělským zaměřením. V letošním ročníku byly osloveny všechny školy Jihomoravského kraje, které vzdělávají žáky v oborech Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů. Kromě těchto škol se soutěže zúčastní také školy z Třebíče, Starého Města, Litomyšle, rakouského Obersiebenbrunnu a ze Slovenska přijedou vyzkoušet svoje schopnosti žáci ze škol z Dunajské Stredy a z Pruského. Celkem se mezi sebou střetne více než 25 oráčů.

Soutěž je rozvržena do dvou dnů. Ve čtvrtek 5. 10. se uskuteční odpoledne oficiální trénink na soutěžním pozemku. Samotná soutěž bude zahájena v pátek 6. 10. od 8:00 do 13:30, kdy budou vyhlášeni ti nejlepší.

Průběh soutěže bude pro všechny soutěžící stejný. Nejdříve musí na vylosované parcele dvouradličnými pluhy vyorat tzv. rozpich, který následujícími jízdami zaořou a vytvoří sklad. Poté následuje doorávka soutěžní parcely. Na vše dohlíží komise rozhodčích složená z vyučujících pořádající školy a odborníků z praxe. Ti mají za úkol zhodnotit provedení rozpichu, skladu a celkové provedení orby a na základě udělených bodů vyberou nejlepší oráče.

Již tradičně program doplní vystavení a předvedení zemědělské techniky prodejců a zemědělských podniků nejen z našeho regionu a také orba koňským spřežením.

Přejeme soutěžícím pevnou ruku při ovládání svého stroje a ostatním účastníkům příjemně strávené dopoledne.  

Věříme, že tato odborná akce má i silný společenský náboj. Je to jedna z cest, jak motivovat a posílit nejen profesní, ale i celospolečenské vědomí o zemědělské činnosti a životě ve venkovském prostoru tou nejlepší možnou formou, setkáním se vícegeneračních a profesních skupin.