KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Deklarace chovu koní – dotační rok 2017

27/09/17
Kateřina Patočková

Deklarace chovu koní – dotační rok 2017 V Praze dne 27. září 2017 Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor: Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO, 2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost a zároveň chová […]

Deklarace chovu koní – dotační rok 2017

V Praze dne 27. září 2017

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

  • Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA)
  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO, 2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů
  • Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost

a zároveň chová koně v kontrolním období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017, je povinen doložit:

Celá informace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství