KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přidělování a správa účtů do Portálu farmáře samotnými uživateli

17/10/17
Kateřina Patočková

Přidělování a správa účtů do Portálu farmáře samotnými uživateli Pro uživatele Portálu farmáře: na Portálu farmáře (PF) byl spuštěn nový nástroj pro správu přístupových účtů do PF samotnými uživateli. Hlavním účelem vzniku nástroje k delegaci správy rolí uživatelských účtů samotnými farmáři (aplikace SURF) je umožnění samotným zemědělcům řídit přístupy svých zaměstnanců, či pověřených osob do […]

Přidělování a správa účtů do Portálu farmáře samotnými uživateli

Pro uživatele Portálu farmáře:

na Portálu farmáře (PF) byl spuštěn nový nástroj pro správu přístupových účtů do PF samotnými uživateli. Hlavním účelem vzniku nástroje k delegaci správy rolí uživatelských účtů samotnými farmáři (aplikace SURF) je umožnění samotným zemědělcům řídit přístupy svých zaměstnanců, či pověřených osob do základních zemědělských registrů v rámci PF bez nutnosti řešit změny na OPŽL SZIF či MZe.

Například je možné pro zootechnika vytvořit účet s přístupem s právy editace jen do Registru zvířat, nebo naopak pro poradce zpracovávající evidenci hnojení a postřiků editační přístup jen na LPIS a EPH. Současně je cílem eliminace bezpečnostních rizik, kdy v rámci některých subjektů se sdílí mezi více lidmi jeden přístupový účet, který má plnohodnotná práva editace ve všech registrech, včetně platební agentury SZIF.

Aby bylo možné tohoto nástroje využít, je třeba požádat OPŽL SZIF o přidělení role ADMIN pro již existující přístupový účet anebo pro tyto účely zřídit nový. V případě nejasností se neváhejte obrátit na helpdesk@mze.cz a budete následně kontaktováni pracovníkem, který Vám principy fungování nástroje detailně vysvětlí.

podrobná informace včetně odkazu na příručku k aplikaci SURF:
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/umozneni-spravy-pristupovych-uctu-do.html

Použití aplikace SURF má význam pro ty zemědělce, kteří potřebují mít přístup na PF pro více lidí (např. zaměstnanec, poradce, …) a pro různé účely (LPIS, registr zvířat, podávání žádostí, …).
Ti, kteří přistupují ke svému účtu na PF sami, mohou považovat tento email za bezpředmětný.

kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství