KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pomozte nám zachránit farmáře!

10/11/17
Kateřina Patočková

Pomozte nám zachránit farmáře! Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem a za podpory Ministerstva zemědělství ČR vypracovala a realizovala pro letošní rok pilotní projekt pod jasným názvem a mottem „Pomozte nám chránit farmáře!“, který je zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením. Výstupem projektu jsou […]

Pomozte nám zachránit farmáře!

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem a za podpory Ministerstva zemědělství ČR vypracovala a realizovala pro letošní rok pilotní projekt pod jasným názvem a mottem „Pomozte nám chránit farmáře!“, který je zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením. Výstupem projektu jsou mimo jiné dvě elektronické e-knihy, které interaktivní formou přiblíží žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu.

Tento projekt vznikl i proto, že za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila vlastní pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako například strojírenskou výrobu, zaměřují stále více výzkumné, vývojářské a výrobní firmy svou pozornost na tento obor, který se dostává na vysokou technologickou úroveň požadující síly s odpovídající úrovní vzdělání.
„Oblast zemědělství i potravinářství se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Proto je potřeba hledat cesty, jak mladé lidi a zejména pak žáky posledních ročníků základních škol motivovat k tomu, aby si obory vztahující se k těmto oblastem vybrali ke studiu. K tomu má napomoci i tento projekt, který mladým lidem ukáže, že práce v agrárním a potravinářském sektoru může být v mnoha ohledech zajímavá i perspektivní," vysvětlila radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.
V rámci projektu žáci osmi základních škol navštívili farmy a zemědělské podniky, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznali každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. „Vedle zmíněných elektronických knih, které jsou k dispozici jako výukový materiál a které žáky atraktivním způsobem seznamují s různými procesy výroby v zemědělství na úrovni rostlinné i živočišné výroby, byly realizovány další aktivity, jako přednášky na základních školách pro žáky 8. a 9. tříd, jednodenní stáže žáků na středních školách a odborných učilištích nebo zmíněné exkurze na farmách. Projekt podpořila také propagační kampaň v rozhlase a regionálním tisku.", uvedla Jana Brázdilová, ředitelka Agrární komory Zlín.

Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření krajiny, na výrobě kvalitních, bezpečných zdravotně nezávadných potravin, podílet se na ochraně a zušlechťování zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace. Jestli na naší půdě budou hospodařit zahraniční firmy, jejichž cílem je pouze zisk, nebo jestli si na této půdě budeme hospodařit sami a sami si utvářet ráz krajiny, to záleží taky na získání zájemců mladé a nastupující generace, která bude mít zájem a vlastní přesvědčení v zemědělství pracovat.

K účasti na projektu Agrární komora Zlín a kraj oslovili všechny školy zřízené Zlínským krajem, které nabízejí zemědělské nebo potravinářské obory. Jsou jimi Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Odborné učiliště a Základní škola Holešov a Odborné učiliště Kelč.

Projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“ byl díky svým širokým a zajímavým aktivitám všemi zúčastněnými vnímán jako vysoce prospěšný, a proto byl v inovované podobě zpracován a na Ministerstvo zemědělství předložen pro své pokračování v roce 2018.

Agrární komora Zlín