KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Celková podpora prozemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná

31/01/18

Celková podpora pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná. Vyjednalo to Ministerstvo zemědělství 29.1.2018 – Do takzvaných méně příznivých, například horských, oblastí, ve kterých hospodaří zemědělci, půjde více peněz. Zatímco loni dosáhla podpora přibližně 2,4 miliardy korun, letos to bude více než 4 miliardy korun. Díky novému vymezení méně příznivých oblastí, které […]

Celková podpora pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná. Vyjednalo to Ministerstvo zemědělství

29.1.2018 – Do takzvaných méně příznivých, například horských, oblastí, ve kterých hospodaří zemědělci, půjde více peněz. Zatímco loni dosáhla podpora přibližně 2,4 miliardy korun, letos to bude více než 4 miliardy korun. Díky novému vymezení méně příznivých oblastí, které s Evropskou komisí dojednalo Ministerstvo zemědělství a další resortní organizace, se také rozšíří jejich celková výměra.

Výměra méně příznivých oblastí (dříve LFA, nyní ANC) v České republice bude po nových úpravách dojednaných s Evropskou komisí přibližně 2 miliony hektarů. Oproti současnosti tak vzroste asi o 230 tisíc hektarů. Je to výsledek dvouletých jednání, které za českou stranu vedlo Ministerstvo zemědělství společně s výzkumnými ústavy a nevládními organizacemi.

„Evropská komise schválila nové vymezení méně příznivých oblastí. Považuji za úspěch zástupců českého zemědělství, že se podařilo dojednat zvýšení celkové výměry těchto území, takže na podporu z evropských i národních zdrojů dosáhne více zemědělců. Je to pro ně kompenzace za to, že hospodaří na polích, kde musí čelit nějakému znevýhodnění, například tomu, že leží ve vyšší nadmořské výšce nebo ve svažitém terénu,“ řekl ministr Jiří Milek.

Nově bude moci Ministerstvo zemědělství poskytovat podporu na veškerou zemědělsky obhospodařovanou půdu do všech typů znevýhodněných oblastí. Zatímco dříve měli v některých územích nárok na dotaci pouze zemědělci, kteří na nich udržovali travní porosty, nyní už budou moci požádat o podporu i na ornou půdu.

Program rozvoje venkova, spolufinancovaný evropským i státním rozpočtem, také nově umožňuje zohlednit způsob hospodaření, kdy vyšší podpora bude směřovat do podniků s převažující živočišnou výrobou.

Právě schválená legislativa EU snižuje byrokratickou zátěž pro zemědělce, kdy už není třeba dokládat zprávu auditora nebo prověřovat zápisy v Obchodním či Živnostenském rejstříku (tzn. nebude kontrolována podmínka aktivního farmáře).

Oblastem, které již nesplňují přísná kritéria pro vymezení ostatních ANC oblastí, bude Česká republika poskytovat postupně se snižující platbu do roku 2020 v případě, že žadatel o tuto podporu žádal v letech 2015-2017. Jde o zhruba 7 tisíc hektarů trvalých travních porostů.

Ministerstvo zemědělství již zaslalo do schvalovací procedury dvě nařízení vlády, aby bylo možné zahájit příjem žádostí o podporu na méně příznivé oblasti do 15. května 2018.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »