KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak správně značit potraviny?

29/01/18
Ing. Eva Chromečková

Seminář pro malé a střední producenty zemědělských a potravinářských výrobků.

SEMINÁŘ

 

JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY?

 

 

Potravinářská komora si Vás dovoluje pozvat na seminář Jak správně značit potraviny?   

 

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2018, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

Program: registrace

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 10.30 zástupce Ministerstva zemědělství – legislativa, označování potravin, etikety

10.30 – 11.00 zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu – informace o soutěži a Metodice o udělování značky Regionální potravina

11.00 – 11.15 přestávka

11.15 – 12.00 zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu – praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismy kontroly

12.00 – 12.45 zástupce Státní veterinární správy – praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismy kontroly

12.45 – 13.00 diskuse a závěr semináře

13.00 – 13.45 oběd

Bližší informace včetně termínu, místa konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena).

VSTUPNÉ ZDARMA VČ. OBČERSTVENÍ

POZVÁNKA na seminář