KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zdeněk Jandejsek v reakci na OVM dne 7. ledna 2018: Pokles živočišné výroby rozhodně není způsoben nízkou konkurenceschopností zemědělců

08/01/18

Zdeněk Jandejsek v reakci na OVM dne 7. ledna 2018: Pokles živočišné výroby rozhodně není způsoben nízkou konkurenceschopností našich zemědělců V Praze dne 8. ledna 2018 – TISKOVÁ ZPRÁVA – Do druhé vysílací hodiny Otázek Václava Moravce, které Česká televize vysílala dne 7. ledna 2018 na téma srovnání a kvalita potravin z domácí, evropské a […]

Zdeněk Jandejsek v reakci na OVM dne 7. ledna 2018: Pokles živočišné výroby rozhodně není způsoben nízkou konkurenceschopností našich zemědělců

V Praze dne 8. ledna 2018 – TISKOVÁ ZPRÁVA – Do druhé vysílací hodiny Otázek Václava Moravce, které Česká televize vysílala dne 7. ledna 2018 na téma srovnání a kvalita potravin z domácí, evropské a světové produkce a komunikace se spotřebiteli např. k tématu dvojí kvality a jejímu řešení, pozval Václav Moravec jako své hosty profesorku Janu Hajšlovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ladislava Mika, bývalého zástupce ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise.

Celkové vyznění pořadu z pohledu diskuze k tak zásadním otázkám jako je domácí soběstačnost potravin a jejich kvalita, požadavky na složení, včetně takzvané dvojí kvality, osvětlení systému kontrol a jejich výsledků, vyjasnění spotřebitelských preferencí či legislativních procesů v EU i v České republice hodnotíme s pohledem na osvětu spotřebitele převážně pozitivně.

Mezi diskuzními tématy však byla zmíněna i soběstačnost České republiky s ohledem na domácí produkci, ochranu trhu, ekonomiku a efektivitu výrob či globalizaci obchodu. V této souvislosti použil Ladislav Miko argument, že „dramatický pokles živočišné výroby je daný tím, že čeští zemědělci nedokáží konkurovat jiným zemím EU“.

Toto vyjádření považuje Agrární komora za značně zavádějící, kterým je poškozeno vnímání práce českých zemědělců, především pak chovatelů. V přímé reakci na to Zdeněk Jandejsek, prezident komory říká: „Mluvit o živočišné výrobě České republiky jako o sektoru s nízkou konkurenceschopností pramení buď z neznalosti, nebo ze snahy zemědělce poškodit. Naše odvětví chovů skotu, prasat i drůbeže jsou na velmi vysoké evropské úrovni, vždyť například v chovech dojnic se pohybujeme na 4. až 5. místě v Evropě.“ Dále k tématu upřesňuje: „Problém je založen historickým rozdílem tak zvaných národních dotací, kdy především staré země EU podporují své zemědělce skrytými národními či regionálními podporami, které míří chovatelům i zpracovatelům a zlevňují jejich produkci i o 10-20 % na kilogram produkce. Jestliže pak na náš trh míří například vepřová krkovice nebo kýta levnější o 20-30 Kč na kilogram, pak to není otázka konkurenceschopnosti výroby, ale právě výsledek neférové podpory a soupeření národních rozpočtů, což vnímáme jako nekalou obchodní soutěž.“

Jednotný trh EU v tomto směru rozhodně rovný není a připočteme-li k tomu tlaky obchodních řetězců na cenu, pak se i díky těmto levným dovozům přenáší dopady až k našim zemědělcům, kteří své chovy provozují na hranici rentability. V této souvislosti Agrární komora ČR očekává od vlády ČR nejenom podporu, ale je připravena spolupracovat i na adekvátních řešeních tak, aby rozměr domácího zemědělství nejenom neklesal, ale došlo k jeho opětovnému růstu.

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
602 440 763, felcarek@akcr.cz

zdroj: Agrární komora České republiky »