KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/002

28/02/18
Kateřina Patočková

Minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/002

 V Praze dne 23. února 2018 – Dne 23. února 2018 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/269 ze dne 22. února 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro sedmnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080.

V sedmnáctém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 20. února 2018, činí minimální prodejní cena 110,00 EUR/100 kg.

Z nabídek zaslaných do Bruselu k uzávěrkovému termínu 20. 2. 2018, v cenovém rozmezí od 90,00 do 115,00 EUR/100 kg, akceptovala Evropská komise nabídky na množství 200 t sušeného odstředěného mléka.

Lhůta pro podávání nabídek do dalšího uzávěrkového termínu výběrového řízení na prodej 409,400 tun končí dne 20. března 2018 v 11:00 hodin.

Ing. Martin Foreth v. r.
vedoucí Oddělení školních programů
a intervenčních opatření

Kontaktní údaje:
Ing. Marie Kubíková
T: +420 703 197 409
E: marie.kubikova@szif.cz

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Potravinářství