KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno za rok 2016

23/02/18

Zdroj: https://www.wineofczechrepublic.cz/akce-a-novinky/aktuality/pro-verejnost/7455-situacni-a-vyhledova-zprava-reva-vinna-a-vino-za-rok-2016-prosinec-2017.html

Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno za rok 2016 (prosinec 2017)

9. 2. 2018 12:04

Pro případné zájemce Vám předkládáme tradičný Situační a výhledovou zprávu "Réva a víno". Předkládaná SVZ navazuje na informace uvedené ve zprávě, která byla vydána v září 2016. Údaje obsažené v předkládané SVZ byly zpracovány na základě informací a dat dostupných k 31. 12. 2016, pokud není uvedeno jinak. Vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.

 

V roce 2016 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR téměř 17,7 tis. ha; přičemž produkční potenciál v ČR se pohyboval na úrovni přibližně 18,5 tis. ha. K 31. 12. 2016 bylo registrováno 18,2 tis. pěstitelů. Mezi nejčastěji pěstovanými odrůdami révy vinné v roce 2016 byly: Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský z bílých odrůd, Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe a Rulandské modré z modrých odrůd.

V roce 2016 bylo v ČR vysazeno téměř 455 ha nových vinic. V roce 2016 patřily mezi nejčastěji vysazované odrůdy z bílých odrůd Pálava, Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Chardonnay a Hibernal; z modrých odrůd pak výrazně převažovalo Rulandské modré nad Modrým Portugalem, Merlotem a Dornfelderem.

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2016 sklizeno celkem 75 905 tun hroznů révy vinné, což je téměř o 16 % méně než v roce předchozím. Výnos hroznů révy vinné se pohyboval na úrovni 4,80 t/ha, což znamená pokles o 16 % oproti minulému roku. Produkce vína v ČR se v posledních třech letech pohybuje okolo 657 tis. hl/rok. Z celkové produkce vína v ČR připadají cca 2/3 na bílá vína a 1/3 připadá na vína červená. Celková spotřeba vína v ČR za vinařský rok 2015/2016 byla 2 150 tis. hl. Do ČR bylo v roce 2016 dovezeno celkem cca 1 403 tis. hl a vývoz vinařských produktů z ČR činil cca 61 tis. hl.

V roce 2016 bylo v ČR registrováno 9 spolků VOC, vína originální certifikace se produkovala v celkem šesti spolcích, v rámci apelačního systému se zatřídilo celkem 3 721 hl VOC vín Vinohradnický a vinařský sektor v ČR je regulován závaznými národními a unijními (komunitárními) předpisy. S tím souvisí i provádění příslušných kontrol, jejichž cílem je zjistit, zda činnosti probíhající v sektoru vinohradnictví a vinařství jsou v souladu s těmito předpisy.

Také v roce 2016 byly vinohradníkům a vinařům vypláceny podpory z různých dotačních zdrojů, tj podpory z prostředků ČR – národní dotace vyplývající ze zákona o zemědělství, podpory z prostředků Vinařského fondu, podpory poskytované PGRLF, podpory z prostředků EU – podpory v rámci SOT s vínem, podpory v rámci SAPS a podpory z prostředků ČR a EU – podpory v rámci Programu rozvoje venkova.

V roce 2016 dosáhla produkce vína ve světě 267 mil. hl (v EU 166 mil. hl), celková plocha vinic se stabilizovala na 7,52 mil. ha a spotřeba se odhaduje na 242 mil. hl vína

-> Zpráva ke stažení zde

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství