KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Startuje nový ročník potravinářských soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018.

28/02/18
Ing. Eva Chromečková

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a 13. ročníku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018

Zemědělci, zpracovatelé a potravináři Jihomoravského kraje!

Produkujete a vyrábíte kvalitní výrobky?

Chcete získat ocenění kvality pro Vaše výrobky?

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a

získejte pro své výrobky značku kvality a regionality!

        

9. ročník  – Regionální potravina Jihomoravského kraje

13. ročník – ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018 a Chuť jižní Moravy 2018

V letošním roce se uskuteční jíž 9. ročník potravinářské soutěže o ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje a 13. ročník potravinářské soutěže o ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018 a Chuť jižní Moravy 2018.

Termín uzávěrky přihlášek do soutěže je

23. dubna 2018 do 12:00 hodin

Původním a trvalým posláním těchto soutěží je podpora malého a středního podnikání v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních regionálních potravin a surovin s dohledatelným původem.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto akcí v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je právo čtyři roky používat logo Regionální potravina Jihomoravského kraje, silná mediální podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

                          

Možnosti doručení přihlášek do soutěže:

  1. osobně nebo poštou na adresu:  

             Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
               Kotlářská 53

               602 00 Brno 

                                                                  

            V zalepené obálce s označením: Soutěž Regionální potravina Jihomoravského kraje

 

  1. emailem na adresu:        rak@rakjm.cz

 

  1. datovou schránkou:      4a2afeb   

PŘIHLÁŠKA ke stažení

OSLOVENÍ PRO VÝROBCE ke stažení zde

METODIKA Regionální potravina JMK ke stažení zde

DŮLEŽITÉ TERMÍNY a INFORMACE RP JMK 2017  ke stažení zde

ZÁSADY SOUTĚŽE ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2017 ke stažení zde