KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy

11/04/18
Kateřina Patočková

Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy Příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství pokračuje od 1. 4. 2018 otevřením nového kola. V souladu s pravidly pro poskytování podpor bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 6. 2018. Pro vyhlašované kolo příjmu žádostí v […]

Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy

Příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství pokračuje od 1. 4. 2018 otevřením nového kola. V souladu s pravidly pro poskytování podpor bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 6. 2018. Pro vyhlašované kolo příjmu žádostí v rámci programu Sociální zemědělství jsou alokovány finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na www.pgrlf.cz. Termín otevření nového kola příjmu žádostí v programu Úvěry na nákup půdy není pro rok 2018 zatím stanoven. Podpora nákupu půdy bude i nadále zajištěna PGRLF prostřednictvím programu Podpora nákupu půdy, kde je poskytována dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčnímu subjekty.

 

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)