KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podnikání v zemědělství

24/05/18

Podnikání v zemědělství  Státní správu v přenesené působnosti na úseku podnikání v zemědělství vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Na území Jihomoravského kraje tuto agendu vykonávají všechny obecní živnostenské úřady – OŽÚ (doc, 32,3 kB) vyjma Živnostenského úřadu města Brna, neboť Statutem […]

Podnikání v zemědělství

 Státní správu v přenesené působnosti na úseku podnikání v zemědělství vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Na území Jihomoravského kraje tuto agendu vykonávají všechny obecní živnostenské úřady – OŽÚ (doc, 32,3 kB) vyjma Živnostenského úřadu města Brna, neboť Statutem města Brna byla tato agenda svěřena úřadům městských částí Statutárního města Brna – ÚMČ Brno (xls, 48 kB).

K zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů).

Formuláře

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (rtf, 988 kB)

Informační systém Evidence zemědělského podnikatele (MZe)

Podpora podnikání, dotace, informace (BusinessInfo.cz)

Agrární komora ČR (agrocr.cz)

Ministerstvo zemědělství (MZe)