KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Agrární V-4 v Litvě s novými podněty

12/07/18
Kateřina Patočková

Agrární V-4 v Litvě s novými podněty Na základě dohody s členy Visegradské čtyřky a členy volného uskupení regionu Tří moří, zorganizovala začátkem července litevská komora společné jednání agrárních nevládních organizací. Delegace z devíti zemí si tak na pravidelném setkání vyměnili informace o aktuální situaci na zemědělských trzích a prodiskutovali názory k podobě Společné zemědělské […]

Agrární V-4 v Litvě s novými podněty

Na základě dohody s členy Visegradské čtyřky a členy volného uskupení regionu Tří moří, zorganizovala začátkem července litevská komora společné jednání agrárních nevládních organizací. Delegace z devíti zemí si tak na pravidelném setkání vyměnili informace o aktuální situaci na zemědělských trzích a prodiskutovali názory k podobě Společné zemědělské politiky a k Víceletému finančnímu rámci směrem k posílení společné pozice a společných aktivit.

Situace na agrárních trzích

Prvním vystupujícím v tomto bodě byl Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR, který konstatoval, že v tomto roce se v České republice očekávají v porovnání k dlouhodobému průměru nižší výnosy obilovin. Výsledky sklizně však budou značně odlišné podle regionů a množství srážek. Prezident komory dále podrobně informoval o současné situaci v sektorech hovězího a vepřového masa, drůbeže a vajec- V sektoru výroby mléka jsou současné ceny mírně nižší, než ve srovnatelném období loňského roku.

Na Slovensku byla sklizeň obilovin a řepky z důvodu suššího a teplejšího počasí zahájena výrazně dříve, než tomu bylo v letech předchozích. Sucho v dubnu a květnu bude mít vliv na celkové objemy sklizně, ale výraznější propady se neočekávají a její výše dosáhne úrovně loňského roku. Podobně jako v ostatních zemích, i na Slovensku dochází k mírnému snížení nákupních cen kravského mléka, jehož cena měsíčně klesá o 3%, a aktuálně se pohybuje na úrovni 31 centů za kilogram. Slovensko trápí nízká potravinová soběstačnost. Zastoupení domácích potravin na trhu je již pouze na úrovni do 40%, přitom kvalita potravin je vysoká. Zemědělci v posledních letech zaznamenali také rostoucí škody divokou zvěří. Z tohoto důvodu slovenská komora jedná se svým ministerstvem zemědělství o odškodnění, ale i o systémovém řešení situace.

Zařazeno v Zemědělství