KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

24/07/18
Kateřina Patočková

Informace pro žadatele 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V Praze dne 17. července 2018 – Upozorňujeme tímto žadatele 6. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (příjem žádostí 3. – 23. 4. 2018), jejichž žádosti o dotaci byly v květnu 2018 Doporučeny nebo doporučeny jako Náhradníci, že v pondělí 23. července […]

Informace pro žadatele 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

V Praze dne 17. července 2018 – Upozorňujeme tímto žadatele 6. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (příjem žádostí 3. – 23. 4. 2018), jejichž žádosti o dotaci byly v květnu 2018 Doporučeny nebo doporučeny jako Náhradníci, že v pondělí 23. července 2018 je konečný termín pro doložení povinných, příp. nepovinných příloh a aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci (v souladu s obecnou částí a příslušnými specifickými částmi Pravidel pro žadatele konkrétních operací) – netýká se operace 16.2.1, u které se povinné i nepovinné přílohy dokládají již při podání žádosti o dotaci.

Aktuálně evidujeme doložené přílohy pouze u cca 7% administrovaných žádostí o dotaci.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích kol PRV doporučujeme žadatelům, aby doložení příloh a aktualizované žádosti o dotaci prováděli s dostatečným časovým předstihem před konečným termínem.

Manuály pro doložení příloh k žádosti o dotaci přes Portál farmáře jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova 2014-2020 → KE STAŽENÍ → Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření (od 5. kola).

Odbor projektových opatření rozvoje venkova

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond