KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Setkání s místopředsedou EK Marošem Šefčovičem o SZP

16/07/18
Kateřina Patočková

Setkání s místopředsedou EK Marošem Šefčovičem o SZP Prezident Agrární komory České republiky (AK ČR) Zdeněk Jandejsek se spolu s předsedou Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) Emilem Machem setkali s místopředsedou Evropské komise a eurokomisařem pro energetickou unii Marošem Šefčovičem (na fotografii druhý zprava). Diskuze byla zaměřena zejména na téma reforma Společné zemědělské politiky […]

Setkání s místopředsedou EK Marošem Šefčovičem o SZP

Prezident Agrární komory České republiky (AK ČR) Zdeněk Jandejsek se spolu s předsedou Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) Emilem Machem setkali s místopředsedou Evropské komise a eurokomisařem pro energetickou unii Marošem Šefčovičem (na fotografii druhý zprava).

Diskuze byla zaměřena zejména na téma reforma Společné zemědělské politiky po roce 2020.

Agrární komory intenzivně jednají

Na základě zkušeností z vyjednávání poslední reformy Společné zemědělské politiky před rokem 2014, kdy vyjednavači naskakovali již do "rozjetého vlaku", začala Agrární komora České republiky tentokrát aktivně vyjednávat s předstihem, a to ještě před zveřejněním legislativních návrhů. Během posledních dvou let se tak zvýšila frekvence návštěv vedení Komory a dalších zástupců Konsorcia (ke kterému se před rokem připojila také Slovenská polnohospodárká a potravinářská komora) na půdě bruselských institucí s cílem objasňovat pozice členů Konsorcia a prosazovat jeho požadavky. Prezident Agrární komory ČR při každé příležitosti upozorňuje na nutnost nastavit rovná pravidla při poskytování podpor na úrovni EU, ale také úrovni národní. Na vnitrostátní podpory, které se v ČR od vstupu od EU řídí pravidly státní podpory (nutnost notifikace, případně podpory malého rozsahu) se přitom často zapomíná, přitom v některých českých zemích existují různé historické podpory či daňové úlevy, které nejsou ze strany EU nikterak monitorovány. Vnitrostátní podpory starých členských států pak v konečném důsledku zvýhodňují tamní producenty a způsobují rozdíly v nákupních cenách různých výrobků- Při subvencování produkce totiž vzniká možnost nákupu a následný prodej konečnému spotřebiteli pod reálné náklady. Téma národních dotací patřilo mezi diskutované problémy, které v debatě s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem Zdeněk Jandejsek na společném setkání otevřel. Předseda SPPK Emil Macho pak upozornil na aktuální vývoj na Slovensku a plány komory na nejbližší období.

Priority konsorcia

Během pracovního setkání Šefčovič mimo jiné otevřel téma budoucnosti EU s ohledem na roli zemí Visegrádské čtyřky v tomto uskupení. Vzhledem k portfoliu, které mu v rámci komise náleží (energetická unie), došlo také na téma energetické bezpečnosti včetně potenciálu zemědělství v energetice (využití obnovitelných zdrojů energie, oběhová ekonomika). Hovořilo se také o provázanosti zemědělství na další sektory národního hospodářství a politiky Evropské unie, s čímž souvisí nezbytnost v dalším programovém období více využívat zdroje z různých programů, jako například Horizont, či Věda a výzkum. Prezident AK ČR informoval o aktuálních prioritách konsorcia a průběhu jednání. Šefčovič ocenil aktivní přístup zástupců Konsorcia, přičemž zdůraznil, že pravidelná a včasná výměna informací mezi zástupci profesních organizací a Evropskou komisí je pro prosazování požadavků členské základny zásadní. Společná zemědělská politika se tvoří v Bruselu, a proto je nezbytné ji ovlivňovat právě tam, kde se tvoří.

Závěr

Aktivní přístup Konsorcia má již první výsledky. Původně navrhované zastropovaní přímých plateb, proti němuž byly původně pouze Česká republika a Slovensko, se v současnosti nelíbí většině členských zemí, protože by tento systém měl reálně negativní vliv téměř na všechny zemědělce, ale i na životní prostředí. Jednání v Bruselu budou pokračovat v září, tedy hned poté, co se europoslanci a zaměstnanci evropských institucí vrátí po letních dovolených. Čas dovolených využijí členové konsorcia na zpracování dalších podkladů pro jednání.

 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Ph.D., AK ČR

Zdroj: Agrární komora České republiky

 

 

Zařazeno v Zemědělství