KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prezident AK ČR vystoupiul k potenciálu českého zemědělství

21/09/18

Prezident Agrární komory České republiky vystoupil k potenciálu českého zemědělství 18. 09. 2018 Prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek vystoupil s prezentací zaměřenou na potenciál českého zemědělství po roce 2020 na konferenci Nadace ZET, která se konala 12. a 13. září ve Velkých Pavlovicích na téma „Integrované zemědělství a produkce potravin – technologie a […]

Prezident Agrární komory České republiky vystoupil k potenciálu českého zemědělství

18. 09. 2018


Prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek vystoupil s prezentací zaměřenou na potenciál českého zemědělství po roce 2020 na konferenci Nadace ZET, která se konala 12. a 13. září ve Velkých Pavlovicích na téma „Integrované zemědělství a produkce potravin – technologie a znalosti“ (prezentace je v příloze). Program konference byl rozdělen na dva dny, přičemž v první den vystoupili odborníci s přednáškami zaměřenými na nové výzvy v průmyslu a zemědělství. Druhý den konference byl věnován prohlídce farmy a diskusím.

Zaměstnanost v zemědělství se ve vyspělých zemích snižuje. V USA v současné době v zemědělství pracuje 0,5 % aktivní populace a podobně jako v průmyslu (15 %) či v službách (70 % zaměstnaných lidí) zaměstnanost klesá. Vzniká nový sektor, který není definovaný, přičemž profesor Zelený pojmenoval tenhle sektor jako nová podniková ekonomika. V současné době pokračuje změna tradičního zemědělství na zemědělství průmyslové, tedy tradiční zemědělství je doplňované novými systémy. Do budoucnosti bude ještě důležitější propojení zemědělství s průmyslem, službami, ale i místní samosprávou, či školstvím. Čeká nás návrat k posílení regionální výroby a spotřeby, návrat ke kratším odbytovým řetězcům, ale i zlepšení exportu pro zabezpečení poptávky rostoucí populace na světe. Nové podmínky jsou výzvou pro všechny skutečné zemědělce.

Prezentace ke stažení