KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu

09/10/18

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020. Dotaci z Programu rozvoje […]

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu.
Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun.

Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.

Dotaci z Programu rozvoje venkova bude možné získat na investice do zemědělských podniků, potravinářské projekty, preventivní opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, lesnickou techniku, nebo na projekty spolupráce.

Žádosti budou přijímány na:  Vzdělávací akce 30 000 000 Kč,  Investice do zemědělských podniků 2 000 000 000 Kč,  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 550 000 000 Kč,  Zavádění preventivních opatření v lesích 17 000 000 Kč, Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000 Kč, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 50 000 000 Kč,  Technika a technologie pro lesní hospodářství 150 000 000 Kč,  Sdílení zařízení a zdrojů 70 000 000 Kč,  Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000 Kč,  Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 5 000 000 Kč.

V OP Rybářství mohou žadatelé získat dotaci například na technologický rozvoj rybářských podniků, jejich modernizaci, zvýšení konkurenceschopnosti, zavádění nových nebo vylepšených produktů nebo na zakládání organizací producentů. Celkem tak ve formě dotací může sladkovodní rybářství získat 136 milionů korun.

Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i OP Rybářství mohou zájemci zasílat prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. října 2018.