KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělci jsou připraveni jednat o použití glyfosátu

09/10/18

Zemědělci jsou připraveni jednat o použiti glyfosátu Agrární komora ČR (AK ČR) je připravena jednat o záměrech Ministerstva zemědělství směřující k omezení glyfosátů. Informoval o tom Jiří Felčárek z kanceláře AK ČR. „Především pak v deklarovaném směru snížení celkové jeho roční spotřeby jako ochrany životního prostředí a v případech, kdy je finální produkce určena k využití […]

Zemědělci jsou připraveni jednat o použiti glyfosátu

Agrární komora ČR (AK ČR) je připravena jednat o záměrech Ministerstva zemědělství směřující k omezení glyfosátů. Informoval o tom Jiří Felčárek z kanceláře AK ČR.

„Především pak v deklarovaném směru snížení celkové jeho roční spotřeby jako ochrany životního prostředí a v případech, kdy je finální produkce určena k využití do potravinového řetězce. Zároveň je připravena zapojit se do odborné diskuse Ministerstva zemědělství k tvorbě metodiky aplikace pro praxi, která nastaví přesné podmínky užití glyfosátů v zemědělské prvovýrobě,“ uvedl Felčárek.

Jak ale upozorňuje Zdeněk Jandejsek, prezident komory: „Na základě záměrů ministerstva je potřeba zohlednit opatření užití a kontrol tak, aby nebyla omezena konkurenceschopnost tuzemských zemědělců. Pokud by Česká republika uplatnila paušální zákaz plošné aplikace, stala by se Česká republika první zemí na světě s takto výrazným omezením. To by mělo mimořádný dopad jak pro zemědělce, kteří glyfosát používají v půdoochranných technologiích, a přispívají tak ke snížení rizik vodní a větrné eroze, tak i pro farmáře používající konvenční technologie a glyfosát používají jen v případech většího zaplevelení.” V tomto duchu byl 20. září také odeslán dopis prezidenta Jandejska směrovaný k rukám ministra Tomana, kde je zdůrazněna připravenost nevládních organizací k odborné diskusi.

AK ČR dlouhodobě usiluje o diskusi k bezpečnému používání přípravků na ochranu rostlin s cílem ochrany veřejného za současného omezování vlivů na konkurenceschopnost tuzemského zemědělství. „Vítáme iniciativy ministerstva, které ktomuto cíli směřují, jako je například Národní plán k bezpečnému používání pesticidů, nebo zavádění 2D kódů. Ty přispějí k lepší dohledatelnosti v rámci dodavatelského řetězce a v případě, že dojde k jejich úspěšnému rozšíření ke koncovému uživateli, také k lepší ochraně vod a trhu před ilegálními pesticidy, které podle našeho názoru a poznatků praxe včetně kontrolních orgánů představují výrazné riziko,“ konstatoval Felčárek.

Riziko používání glyfosátů v zemědělství bylo v souvislosti s nedávnou diskusí o obnovení jeho povolení na dalších pět let (až do roku 2022) posouzeno v rámci regulatorního procesu Evropské unie, který lze jistě označit za jeden z nejpřísnějších a nejkomplexnějších na světě. Byla předložena a opětovně posouzena řada studií, včetně studie Mezinárodní agentury a pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu studii, která glyfosát klasifikovala jako pravděpodobný karcinogen -kategorie 2a. Pro představu, do této kategorie patří též konzumace červeného masa, pití nápojů o teplotě vyšší než 65 °C, emise při smažení za vysokých teplot, práce na střídavé směny či zaměstnání kadeřník/holič. Tato studie, která vyvolala velký zájem laické i odborné veřejnosti, byla následně podrobena odbornému zkoumání mnoha národních i mezinárodních regulatorních orgánů, jako je EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). Ani jeden z nich však nepotvrdil závěry IARC a neklasifikoval glyfosát jako karcinogen.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

.single-post-signature a{color:#000000;}2.10.2018 7.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy